לדלג לתוכן

אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 43

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

כינויי השם הכללי iu ו-ies[עריכה]

203. כינוי השם הכללי iu פירושו "מישהו" או "כלשהו". הוא מתייחס לאדם או לעצם מבלי לאפיין אותו בצורה מוחלטת.

 • Mi parolas pri iu, kiun vi konas = אני מדבר על מישהו, שאותו אתה מכיר
 • Mi vizitis iujn el viaj amikoj = ביקרתי כמה מחבריך (=חברים כלשהם שלך)
 • Mi havas kelkajn pomojn, sed iuj ne estas bona = יש לי כמה תפוחים, אבל כמה מהם לא טובים.
 • Iuj pontoj estas bone faritaj = גשרים כלשהם בנויים היטב.

204. כינוי השם הכללי ies פירושו "של מישהו" או "של משהו". הוא מתאר שייכות לאדם או לעצם כלשהו מבלי לאפיין אותם בצורה מוחלטת.

 • Mi tuŝis ies brakon = נגעתי בזרועו של מישהו
 • ?Ĉu ies surtuto kuŝas sur la tablo = האם מעיל של מישהו מונח על השולחן?
 • Ies ludiloj estas rompitaj = המשחקים של מישהו שבורים.

גזירת שם עצם מצורת הבינוני[עריכה]

205. ניתן לגזור שמות עצם מצורת הבינוני על ידי החלפת הסיומת a בסיומת o. שמות עצם אלה מבטאים אנשים שבאופן זמני, או לא מקצועי, מבצעים פעולה כלשהי (בינוני פעיל) או פעולה כלשהי שמבוצעת על מישהו באופן זמני (בינוני סביל).

 • helpanto = מישהו שעוזר, אסיסטנט
 • elpensinto = ממציא
 • legonto = מישהו שעומד לקרוא
 • vidato = מישהו שרואים אותו
 • sendito = שליח (מישהו ששלחו אותו)
 • la juĝoto = נאשם

הערה: יש להבחין בין מילים אלו לבין מילים שנוצרות על ידי הסופית ist (172) שמבטאת מקצוע או עיסוק קבוע של אדם.

rajdanto = רוכב rajdisto = סייס/רוכב מרוצים
juĝanto = מי שבורר בעניין כלשהו juĝisto = שופט (מקצועי)
laboranto = מישהו שעובד (כעת) laboristo = פועל

התחילית ek[עריכה]

206. התחילית ek מציינת פעולה פתאומית או רגעית, או התחלה של פעולה או מצב כלשהו.

 • ekdormi = להירדם
 • ekkanti = לפצוח בשיר
 • ekiri = לצאת לדרך
 • ekridi = לפרוץ בצחוק

הסופית id[עריכה]

207. הסופית id משמשת לגזירת מילים שמצביעות על בן/צאצא של...

 • ĉevalido = סייח (ĉevalo = סוס)
 • katido = גור חתולים (kato = חתול)
 • reĝidino= נסיכה (reĝo = מלך)

אוצר מלים[עריכה]

שמות עצם amaso = ערימה kuglo = קליע hirundo = סנונית
osto = עצם homo = בן אדם signo = סימן
humoro = הומור/מזג tendo = אוהל truo = חור

שמות פועל militi = להכריז מלחמה daŭri = להמשיך/להתמיד renversi = להפוך/להפיל

הערה: בניגוד ל-viro/virino שמבחין בין זכר לנקבה, homo היא מילה נייטרלית

קטע קריאה: הקן על אוהלו של המלך[עריכה]

Unufoje iu reĝo estis farinta militon kontraŭ la homoj de lando ĉe la bordo de pitoreska rivero. La soldatoj ne venis tien per vaporŝipoj, sed estis konstruintaj ponton trans la rivero, por la veturiloj (כלי רכב). Estis necese resti kelkan tempon apud urbo kiun la reĝo volis ekataki, kaj li havis grandan tendaron (מחנה) antaŭ tiu urbo.

Unu tagon en la daŭro (במהלך) de la milito, iuj el la soldatoj pasis preter la tendo de la reĝo, laŭ la ŝtona vojeto laŭ kiu ili ĉiutage marŝis por gardi la tendaron. Unu el ĉi tiuj ekrimarkis ke hirundo estas konstruinta sian neston sur la reĝa tendo. Sur la nesto, kiu estis bone konstruita el koto, sidis trankvile la hirundo.

Dum la soldatoj svingis la brakojn kaj ekridis unu post la alia, pri la kuraĝa birdo, la reĝo aŭdis ies voĉon. Li elvenis el sia tendo por eltrovi kial la parolantoj faras tiom da bruo, kaj kial ili tiel ekkriis kaj ekridis.

Kiam la viroj montris al li la birdon, li diris kun bonhumora rideto, "Tiu hirundo estos mia gasto. Ĉiuj el la militistoj certe zorgos de nun pri la hirundo kaj la hirundidoj." Tial la nesto restis netuŝata en la daŭro de ĉiu batalo. Kelkaj kugloj pasis preter ĝi, sed la trankvileco de la birdo daŭris same kiel antaŭe.

Fine la reĝo venkis, per kruelega batalo. Tuj la venkintoj forportis la tendojn, kune kun multaj militkaptitoj (שבויים). Nur la tendon de la reĝo oni lasis tie, ĉar la reĝo diris ke ĝi nun apartenas al la hirundo. Ĝi jam estis malnova kaj eluzita, tra kiu la pluvo eniris per multe da truoj.

Sed ĝi ankoraŭ staris, ĝis iu tago somera kiam la hirundidoj povis jam bone flugi. Tiam la vento subite renversis ĝin, kaj ĝi ekfalis, kaj kuŝis, amaso da ĉifonoj, inter multe da kugloj, homaj ostoj, kaj la ceteraj malgajaj postsignoj (עקבות) de ies venko sur la batalejo.

משפטים לתרגום[עריכה]

1. יש סיפור יפה על סנונית שבנתה קן עבור הצאצאים (idoj) שלה על האוהל של המלך.
2. החיילים שהלכו לאורך השביל הבחינו (206) בציפור.
3. כמה מהם פרצו בצחוק והניפו זרועם לעבר הציפור, כדי להראות את זה לחבריהם.
4 .המלך בעל ההומור לבש מעיל צמר עבה, ויצא מהאוהל שלו כדי לגלות למה החיילים שלו מדברים בקול כל כך רם שם.
5. האוהל היה יקר, והכיל רהיטים נאים, ובנוסף גם פעמון שתמיד צלצל בו ברגע (tuj kiam) שמישהו נגע בו
6. המלך מיד הבחין בציפור ואמר "כמובן שציפור אמיצה כזאת היא אורחת ראויה (154) למלך".
7. הלוחמים (172) נזהרו על הסנונית ככל האפשר במשך המלחמה.
8. כשהמנצחים עזבו, הם השאירו את האוהל ההוא שם.
9. לבסוף הרוח הפכה אותו, והוא נפל לארץ.
10. הסנונית הבוגרת כבר יכלה לעוף באותו זמן.
11. שדה הקרב היה מכוסה בקליעים, ערמות של עצמות, ועקבות מלחמה עגומות דומות.
12. המלחמה (201) היא אכזרית ומבישה (154).
13. מדוע מלכים ונסיכים רוצים להכריז מלחמה אחד כנגד השני? (180)
14. כשהבנים שלהם עוזבם כדי להלחם, האמהות של החיילים מאד לא רגועות.
15. ייתכן ובנים אלה יהיו שבויי מלחמה


הערות ותוספות[עריכה]

 • אלדד: [תרגיל 4] אפשר להחליף את המשפט La reĝo surmetis dikan surtuton farita el lano במשפט הקצר יותר: La reĝo surmetis dikan lanan surtuton.
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 42 לדף השער שיעור 44 >>>