לדלג לתוכן

אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 36

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

הווה ממושך סביל

[עריכה]

168. צורת הזמן המורכבת שמתקבלת מצירוף הפועל estas + בינוני סביל בהווה (סיומת ata) נקראת "הווה ממושך סביל". היא משמשת כדי לתאר פעולה או מצב שפועלים, בהווה, על נושא המשפט.

 • La letero estas scribata = המכתב נכתב
 • Vi estas vidata = אתה "נראה" (=רואים אותך)

הערה: יש קושי בתרגום חלק ממשפטי הסביל לעברית. במקרים כאלה נציין גם את צורת הפעיל כדי שיהיה ניתן להבין את משמעות המשפט.

169. מילת היחס de משמשת כדי לתאר את מבצע הפעולה במשפט סביל.

 • La flago estas portata de mi = הדגל "נישא" על ידי (=אני נושא את הדגל)
 • La libroj estas jam presataj de li = הספר כבר הודפס על ידו
 • La vojoj estas kovrataj de neĝo = הכבישים כוסו בשלג

170. כיוון שמילת היחס de משמשת, בנוסף, גם כדי לציין נקודת התחלה של מקום או של זמן (89,131) וגם כדי לתאר שייכות (49), יש למקם אותה היטב במשפט, כך שלא תאבד המשמעות שלה, או להוסיף למשפט תארי פועל שיבהירו את המשמעות המדוייקת.

 • La arbo estas malproksima de la domo = העץ רחוק מהבית
 • Ĝi estas proksima de la ĝardeno = הוא קרוב לגינה
 • Mi prenas la libron for de la knabo = אני לוקח את הספר הרחק מהנער
 • Mi prenas la libron de la knabo = אני לוקח את הספר של הילד
 • La afero dependas de vi = העניין תלוי בך

גזירת מילים מתארי פועל

[עריכה]

171. ניתן לגזור שמות עצם, תארי שם ופעלים מתארי פועל (66) ומילות יחס (120, 159).

 • La nunaj metodoj = השיטות העכשוויות
 • Mi adiaŭis lin per adiaŭa saluto = נפרדתי ממנו בברכת להתראות
 • Ni faris tujan interŝanĝon = עשינו את השינויים הדחופים
 • ?Ĉu li skribis jesan aŭ nean respondon = כתבנו תשובה חיובית או שלילית?
 • Anstataŭ nei, li respondis jese = במקום לשלול, השבנו בחיוב
 • La morgaŭa festo estos pli agrabla ol la hieraŭa = החגיגה של מחר תהיה נעימה יותר מזו של אתמול
 • La tiamaj personoj estis liaj samtempuloj = האנשים של הזמן ההוא היו העכשוויים דאז

הסופית ist

[עריכה]

172. הסופית ist משמשת כדי לתאר עיסוק או מקצוע הקשור לשורש שאליו מוסיפים אותה.

 • floristo = מוכר בחנות פרחים
 • okulisto = רופא עיניים
 • komercisto = סוחר
 • servisto = משרת
 • ŝtelisto = גנב

אוצר מלים

[עריכה]
שמות עצם monto = הר nomo = שם Eŭropo = אירופה
tirano = רודן respubliko = רפובליקה

תארי שם antikva = עתיק/קדום proksima = קרוב grava = חשוב/רציני
itala = איטלקי kvadrata = ריבועי

שמות פועל representi = לייצג administri = לנהל

קטע קריאה: הרפובליקה הקדומה

[עריכה]

La plej antikva respubliko en Eŭropo kuŝas en la norda parto de la bela itala lando, inter la maro kaj la rivero, proksime de la montoj. Ĝia nomo estas San Marino, kaj ĝi estas respubliko de antaŭ mil kvarcent jaroj. Kvankam la ĉirkaŭaj landoj kaj nacioj apartenis en antikva tempo al la tiamaj reĝoj, San Marino jam estis libera.

Ĝiaj aferoj estas ankoraŭ administrataj tiel, kiel la anoj (145) volas, ne kiel unu aŭ alia reĝo aŭ tirano deziras. Dufoje en la jaro la anoj elektas personojn, kiuj administros la gravajn aferojn de la respubliko dum la sekvontaj ses monatoj. Kvardek ses el tiuj personoj reprezentas la anojn, kaj unu alia estas reĝo tiun duonon da jaro. Per tia metodo, la anoj estas bone reprezentataj, kaj la aferoj estas administrataj kiel eble plej saĝe.

La tuta respubliko enhavas nur dudek du kvadratajn kilometrojn da tero. En la respubliko kaj la tiea (171) urbo kiu havas la saman nomon, ne estas tiom da personoj kiom en multaj italaj urboj. Tamen ĉi tiu respubliko estas pli granda ol multaj antikvaj grekaj respublikoj. La grekaj respublikoj estis bonekonataj, kaj enhavis multe da kleruloj inter siaj anoj. Sed en la nuna tempo la grekoj havas reĝon.

Oni ne trovas tre klerajn personojn en San Marino, tamen la laboristoj estas energiaj, kaj laboras kiel eble plej multe. La rikoltistoj plej ofte havas bonajn rikoltojn, kaj la plimulto da personoj estas treege kontenta kaj feliĉa. Oni ne pensas pri komerco aŭ eksterlandaj (167) aferoj kaj ne volas vojaĝi malproksimen de la bone amata hejmo. Oni preferas gaje amuzi sin ĉehejme (167), en la libertempo inter la rikoltoj, kaj la vivo tute ne ŝajnas malfacila aŭ teda.

משפטים לתרגום

[עריכה]
1. העניינים החשובים של הרפובליקה מנוהלים ע"י אנשים שמייצגים את הציבור שחי שם.
2. התושבים מיוצגים היטב, וחופשיים במידה הכי גדולה שאפשר.
3. אנשים נאורים מעדיפים לגור ברפובליקה.
4. אנשים שיש להם מלך טוב הם מאושרים, אבל אלו שיש להם מלך רע הם הכי פחות מאושרים שאפשר.
5. בימינו (nuntempe) יש מעט מאד רודנים.
6. רוב המלכים באירופה ראויים לשבח.
7. האומה שהיתה הכי נאורה לפני אלף שנה היתה האומה הסינית.
8. בין הסינים של הזמן ההוא היו דפסים טובים.
9. אומרים (54) שהסינים שותים יותר תה מאשר במדינות עכשוויות.
10. הרפובליקה הקדומה ביותר באירופה נקראת סן מרינו.
11. היא ליד ההרים, בחלק הצפוני של הארץ האיטלקית המהוללת.
12. היא מכילה רק 22 ק"מ מרובע ולכן היא אחת הרפובליקות הקטנות בעולם.
13. לפני 1400 שנה היא כבר היתה רפובליקה, והיא עדין אותה רפובליקה.
14. התושבים נמרצים וסבלניים, ויכולים לאכול כמה שהם צריכים.
15. יש אופים, סוחרים והרבה פועלים ביניהם.
16. הם לא חושבים על סחר, או על לשנות במידה רבה (multe) את המנהגים שלהם.
17. הם לעיתים רחוקות עורכים מסעות מעייפים אלא נשארים בשלווה (pace) בבית.


הערות ותוספות

[עריכה]
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 35 לדף השער שיעור 37 >>>