לדלג לתוכן

אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 26

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מילת השאלה kie

[עריכה]

118. מילת השאלה kie משמעותה "איפה". במידה והשאלה מתייחסת לתנועה לכיוונו של מקום כלשהו מילת השאלה תשתנה ל-kien והמשמעות שלה הוא "לאיפה" או "לאן".

 • ?Kie li estis kaj kien oni forpelis lin = איפה הוא היה ולאן הבריחו אותו?
 • Li scivolas kie lia nepo estas = הוא תוהה איפה הנכד שלו.
 • Mi ne scias kien li kuris = אני לא יודע לאן הוא רץ.

בינוני פעיל בזמן עבר

[עריכה]

119. כדי להפוך את שם הפועל vidi לבינוני פעיל בעבר, יש להוסיף לשורש המילה את הסימות inta, וכך מתקבל שם התואר vidinta (שראה).

 • La falintaj folioj estas brunaj = העלים שנפלו (הם) חומים.
 • ?Kiu estas la viro salutinta nin = מי זה האיש שבירך אותנו?
 • Oni forgesas la foririntajn personojn = שוכחים את האנשים שעזבו

גזירת תארי פועל ממילות יחס

[עריכה]

120. ניתן לגזור תארי פועל ממילות יחס על ידי הוספת הסיומת e.

 • Antaŭe li studis la geometrion = בעבר הוא למד גאומטריה
 • Poste li studis la germanan = לאחר מכן הוא למד גרמנית
 • Li marŝis antaŭe, ne malantaŭe = הוא הולך מקדימה, לא מאחור
 • Dume la viroj staris ĉirkaŭe = בינתיים הגברים עמדים מסביב
 • Ili venis kune kaj sidis apude = הם באו ביחד וישבו קרוב.

תארי פועל שמתארים תנועה

[עריכה]

121. תואר הפועל שמתאר תנועה לכיוון או למקום כלשהו יקבל את הסיומת n. ניתן לחבר את תואר הפועל והפועל למילה אחת בתנאי שמתקבלת מילה לא ארוכה מדי.

 • ?Ĉu li rajdis norden aŭ suden = האם הוא רכב צפונה או דרומה?
 • Ni kuris antaŭen, ne malantaŭen = רצנו קדימה, לא אחורה
 • La bukedo falis eksteren kaj suben = הזר נפל החוצה ולמטה.
 • Li estis marŝanta hejmen = הוא הלך הביתה
 • Li hejmeniris = הוא הלך הביתה (=iris hejmen)
 • Ni antaŭeniros = נלך קדימה (=antaŭen iros)
 • La bukedo subenfalis = הזר נפל למטה (=falis suben)

הסופית eg

[עריכה]

122. הסופית eg משמשת להעצמה של המשמעות המקורית של המילה.

 • bona = טוב, bonega = מצויין
 • malbona = רע, malbonega = גרוע
 • domo = בית, domego = אחוזה
 • plori = לבכות, ploregi = להתייפח
 • tre = הרבה, treege = בכמות מוגזמת

אוצר מלים

[עריכה]
שמות עצם aero = אויר polvo = אבק papero = נייר
guto = טיפה fulmo = ברק tondro = רעם
okulo = עין tegmento = גג peco = חתיכה

תארי שם peza = כבד silenta = דומם/שקט subita = פתאומי

שמות פועל okazi = לקרות/להתרחש danci = לרקוד serĉi = לחפש
sekvi = לעקוב (להופיע אחרי)

קטע קריאה: המבול

[עריכה]

Nu, kia pluvego okazis hieraŭ vespere! Post kvieta varmega mateno, subite multaj nuboj kovris la ĉielon. La aero ŝajnis peza, kaj estis tute silenta kelkan tempon. Tiam forte blovanta vento frapegis la arbojn, kaj komencis fortege skui la branĉojn.

Multege da polvo kaj malgrandaj pecoj da papero dancis kaj flugis ĉirkaŭen en la aero, kaj ankaŭ ĉielen. Falis tiam kelkaj grandaj gutoj da pluvo, kaj ni sciis ke la pluvego estas venanta.

Ni malfermis niajn ombrelojn, kaj kuris antaŭen, por iri hejmen antaŭ ol falos multe da pluvo. La fulmo tiel ofte brilis ke ni fermis la okulojn pro ĝi, kaj treege ĝin timis. Preskaŭ tuj la tondro sekvis ĝin. Tondris tiom kaj tiel laŭtege ke la bruo ŝajnis frapi kontraŭ niajn kapojn.

Tiam komencis subite pluvegi, sed je tiu tempo ni estis preskaŭ sub la tegmento de nia domo. Dume la vento pli kaj pli blovegis, kaj ju pli forte ĝi blovis, des pli peze la gutoj da pluvo falis teren, kun multege da bruo. Mi opinias ke mi malofte antaŭe vidis tian pluvegon.

La sekvintan tagon mi promenis tre frue, kaj vidis ke la pordego al la ĝardeno de mia avo estas kuŝanta sur la tero. Apude mi vidis ventoflagon falintan de la tegmento de tiu granda ĉevalejo. Velkintaj floroj kuŝis sur la tero ĉirkaŭ mi, kaj inter ili estis branĉoj falintaj de la arboj, ĉar la grandega forto de la vento forrompis eĉ ĉi tiujn.

Sur malgranda branĉo restis nesto, sed kie estis la birdoj! Mi serĉis la junajn birdojn sed tute ne povis trovi ilin, tial mi opinias ke ili forflugis antaŭ ol la ventoj forrompis de la arbo ilian malgrandan hejmon. Mi ne scias kien ili flugis, sed mi opinias ke ili flugis suden al la arboj en tiu granda kampo trans la rivero

משפטים לתרגום

[עריכה]
1. אתמול בזמן שהלכנו הביתה מבית הספר, ירד גשם בפתאומיות. איזו סערה זו היתה!
2. דיברנו על השיעורים בגאומטריה והסתכלנו בספרים האלה על השפה הגרמנית.
3. לכן לא ראינו את העננים בשמיים.
4. שכחנו את הבחינות והתחלנו לתהות לאן נלך.
5. לא ידענו האם הזמן מספיק זמן לרוץ אפילו לבית של סבא לפני שיירד גשם.
6. הרוח אחזה בניירות שנפלו והם נראו כרוקדים מסביב באוויר.
7. עם זאת אספנו אותם בקלות, ואז רצנו קדימה.
8. לפתע היה רעם (יש לתרגם כפועל בדומה ל-pluvis) חזק (=בחוזקה), וראינו את הברק המבריק בשמיים.
9. כמעט סגרנו את העיניים שלנו בגללו.
10. טיפות גדולות נפלו בחוזקה על האבק.
11. האוויר היה כבד ושקט אז, וטיפות הגשם המעטות הופיעו אחרי (sekvi) הסערה.
12.הלכנו במהירות מעבר לרחוב ורצנו מהר יותר ויותר.
13. היינו מותשים (122) והבגדים שלנו היו רטובים לגמרי לפני שהלכנו לתוך הבית.
14. הגשם טפטף מהגג אבל רצנו דרכו ודפקנו על הדלת.
15. נשארנו שם זמן מה (=מעט זמן), לפני שהלכנו הביתה.


הערות ותוספות

[עריכה]
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 25 לדף השער שיעור 27 >>>