אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 27

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מילת השאלה kiam[עריכה]

123. מילת השאלה kiam משמעותה "מתי".

 • ?Kiam li serĉis min = מתי חיפשת אותי?
 • Ni scivolas kiam li venos = אנחנו תוהים מתי הוא יבוא
 • ?Kiam falis tiuj gutoj da pluvo = מתי נפלו טיפות הגשם האלו?

הווה מושלם[עריכה]

124. צורת הזמן המורכבת שתקבלת מצירוף הפועל estas + בינוני פעיל בעבר (סיומת inta) נקראת הווה מושלם. היא שונה מצורת ההווה הבסיסית (35) ומצורת ההווה הממושך (113) בכך שהיא משמשת כדי לדווח על פעולה או מצב שכבר הסתיימו.

 • Ŝi estas manĝinta matenmanĝon. = היא אכלה (וסיימה לאכול) ארוחת בוקר.

מילת היחס ĉe[עריכה]

125. מילת היחס ĉe (ב...) מתארת מקום קבוע שבו נמצא (או יימצא) אדם או חפץ.

 • Li staris silente ĉe la pordego = הוא עמד בשקט בשער
 • Li loĝas ĉe mia avo = הוא גר אצל סבא שלי.
 • Ili estas ĉe la lernejo = הם בבית הספר
 • Li restos ĉe amikoj = הוא ישאר אצל חברים (=בבית שלהם).
 • Li vizitos ĉe ni morgaŭ = הוא יבקר אצלנו (=בבית שלנו) מחר.

הסופית ar[עריכה]

126. הסופית ar משמשת ליצירת מילים שמציינות אוסף או קבוצה של אובייקטים או אנשים הדומים זה לזה. ar משמש גם כשורש בפני עצמו (aro = קבוצה, are = בקבוצה).

 • arbo = עץ, arbaro = יער
 • ĉevalo = סוס, ĉevalero = עדר סוסים
 • libro = ספר, libraro = אוסף ספרים

fojo[עריכה]

127. המילה fojo פירושה "פעם" במשמעות של מספר הפעמים שארוע קרה: פעם אחת, פעמיים, שלוש פעמים וכו'.

 • Li venis multajn fojojn = הוא בא הרבה פעמים
 • La lastan fojon li restis longan tempon = בפעם האחרונה הוא נשאר הרבה זמן
 • Kelkajn fojojn laŭte tondris = רעם חזק נשמע כמה פעמים
 • Multe da fojoj ni fermis la okulojn pro la fulmo = הרבה פעמים אנחנו עוצמים עיניים בגלל הברק.

שמות רשמיים[עריכה]

128. לשמות רשמיים של מדינות, ערים, מקומות ידועים וכן גם לשמות פשטיים של שמות נפוצים קיימת, בדרך כלל, צורה כתיבה אספרנטית תקנית שבה יש להשתמש.

 • Azio = אסיה
 • Skotlando = סקוטלנד
 • Bostono = בוסטון

שמות משפחה ושמות של מקומות קטנים או לא ידועים מועתקים, לא פעם, מצורתם בשפת המקור, ונהוג להוסיף בסוגריים את ההגיה האספרנטית שלהם.

 • Mt.Vernon / Maŭnt Vernon
 • Roberto Bruce / Brus
 • Martinique / Martinik

אוצר מלים[עריכה]

מילת יחס ĉe = ב... (מקום קבוע)

שמות עצם araneo = עכביש fino = סוף fojo = פעם (127)
soldato = חייל pacienco = סבלנות piedo = רגל
plafono = תקרה aro = קבוצה

תארי שם rekta = ישר/ישיר

שמות פועל rampi = לזחול rimarki = לשים לב sendi = לשלוח
sukcesi = להצליח venki = להביס

תארי פועל supre = למעלה

קטע קריאה: רוברט ברוס והעכביש[עריכה]

Oni rakontas la sekvantan interesan rakonton pri Roberto Bruce, reĝo antaŭ multaj jaroj en Skotlando.

Okazis ke li estis rigardanta la soldataron de siaj malamikoj, de la fenestro de granda ĉevalejo. Por povi rigardi plej facile, kaj ankaŭ por sin kaŝi, li forsendis siajn soldatojn kaj restis la tutan tagon sub tiu tegmento. Kvankam la ĉevalejo estis granda ĝi estis malnova, kaj li opiniis ke la malamikoj ne serĉos lin tie.

Je la fino de la tago li subite rimarkis araneon sur la muro apud si. La araneo estis rampanta supren, sed baldaŭ ĝi falis en la polvon ĉe liaj piedoj. Tuj la falinta araneo komencis alian fojon supren rampi. Alian fojon ĝi falis teren, sed post ne longe ĝi komencis rampi alian fojon.

"Kia pacienco!" diris la reĝo al si. "Mi ne sciis ke la araneo havas tiel multe da pacienco! Sed kien ĝi nun estas falinta?" Li rigardis ĉirkaŭen kaj fine (לבסוף) li vidis la falintan araneon. Kun granda surprizo li rimarkis ke ĝi estas komencanta supren rampi. Multajn fojojn ĝi supren rampis, kaj tiom da fojoj ĝi falis malsupren. Fine, tamen, ĝi sukcese rampis ĝis la plafono.

La reĝo malfermis la buŝon pro surprizo, kaj diris al si "Kiam antaŭe mi vidis tiom da pacienco! Mi opinias ke la fina sukceso de tiu malgranda araneo donas al mi bonegan lecionon. Mi estas ofte malsukcesinta, sed malpli ofte ol tiu araneo sur la muro. Mi estas perdinta multe da soldatoj, kaj la malamikoj estas venkintaj multajn fojojn, ĉar ili havas multe pli grandan nombron da soldatoj. Tamen, mi estos pacienca, ĉar oni ne scias kiam li fine sukcesos."

La sekvintan tagon, la reĝo Roberto Bruce komencis treege labori kontraŭ siaj malamikoj. Post mallonga tempo li bone sukcesis, kaj tute venkis la malamikoj en granda venko ĉe Bannockburn (Banokb'rn).

משפטים לתרגום[עריכה]

1. למרות שהאויבים של רוברט ברוס הביסו אותו פעמים רבות (בעבר), הוא לבסוף הביס אותם כי הוא היה סבלני ומאד אמיץ.
2. הוא ישב באורווה גדולה כדי להתחבא, וגם (בנוסף) כדי להסתכל ישירות מהגג על הצבא של האוייב.
3. בסוף היום הוא הוא שם לב לעכביש שזחל כלפי מעלה על הקיר.
4. לפתע העכביש נפל על האבק ושכב על (ĉe) רגלו של המלך, אבל עד מהרה החל לזחול כלפי מעלה.
5. "איזו סבלנות! הוא זחל למעלה ונפל למטה הרבה מאד פעמים!"
6. "לאן הוא רוצה ללכת" שאל המלך את עצמו.
7. עם זאת, לבסוף העכביש הצליח, וזחל כלפי מעלה, עד התקרה.
8. המלך אמר שהוא למד שיעור טוב מהעכביש הסבלני.
9. הוא אמר: "למרות שהאוייבים הביסו אותי פעמים רבות, בגלל שיש להם מספר גדול יותר של חיילים, לבסוף אצליח להביס אותם".
10. הסערה הרעיד (נענע) את העלים (126) שעל העצים ושבר הרבה ענפים קטנים.
11. קבוצת חיילים רצה היישר לאורווה, ורוברט ברוס חשש שהם ימצאו אותו.
12. אבל הם רק גנבו את הסוסים ורכבו הרחק.


הערות ותוספות[עריכה]

 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 26 לדף השער שיעור 28 >>>