לדלג לתוכן

אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 25

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מילת השאלה kia

[עריכה]

112. מילת השאלה kia משמעותה "איזה סוג".

 • ?Kiajn vestojn li portis = איזה (סוג של) בגדים הוא לובש?
 • ?Kian panon vi preferas = איזה סוג של לחם אתה מעדיף?
 • Mi scivolas kia persono li estas = אני תוהה איזה (סוג של) בנאדם הוא
 • ?Kia vetero estas = איזה (סוג של) מזג אויר יש (עכשיו)?
 • !Kia plezuro = איזה תענוג!

עבר/עתיד ממושך

[עריכה]

113. צורת הזמן המורכבת שמתקבלת מצירוף הפועל estis + בינוני פעיל בהווה (סיומת anta) נקראת עבר ממושך. היא משמשת כדי לתאר מצב כפי שהיה בנקודת זמן כלשהי בעבר, ולציין שפעולה כלשהי התרחשה באותו זמן.

 • Li vidis ke ŝi estis leganta libron: = הוא ראה (בעבר) שהיא קוראת ספר (היא קראה בזמן שהוא ראה אותה).
 • Hieraŭ dum ni estis parolantaj, mia patrino venis = אתמול (=בעבר) בזמן ששוחחנו (פעולה שהתרחשה בנקודת הזמן הזו, ולכן הסיומת anta), אמא שלי באה.

114. צורת הזמן המורכבת שמתקבלת מצירוף הפועל estos + בינוני פעיל בהווה (סיומת anta) נקראת עתיד ממושך. היא משמשת כדי לתאר מצב בנקודת זמן עתידית כלשהי, ולציין שפעולה כלשהי אמורה להתרחש בנקודת הזמן העתידית הזו.

 • Morgaŭ vi vidos ke ŝi estos leganta libron = מחר בבוקר אתה תראה שהיא קוראת ספר (בו בזמן שתראה אותה).

מילות ברכה

[עריכה]

115. כאשר מברכים מישהו נהוג לקצר את המשפט על ידי החלפת הנושא והנשוא בסימן קריאה. יש לזכור שהחלק הנותר הוא מושא ישיר שדורש סיומת n.

 • !Bonan matenon = בוקר טוב!
 • !Bonan nokton = לילה טוב
 • !Multajn salutojn al via patro = שפע ברכות לאביך!
 • !Dankon = תודה

גזירת מילים

[עריכה]

116. מרוב השורשים של השפה ניתן לגזור לפחות שתי מילים על ידי הוספת סיומת של שם עצם, פועל, תואר השם ותואר הפועל.

שורש שם עצם שם פועל תואר השם תואר הפועל
ĝoj ĝojo = שמחה ĝoji = לשמוח ĝoja = שמח ĝoje = בשמחה
flor floro = פרח flori = לפרוח flora = פורח  
tut tuto = שלם   tuta = כולל tute = לחלוטין
kontuz kontuzo = פצע kontuzi = להפצע    

koni לעומת scii

[עריכה]

117. הפועל koni משמעותו להכיר במובן של היכרות עם אנשים, שפה, מקום וכו'. באופן טבעי הוא מחייב אחריו מושא ישיר. הפועל scii משמעותו לדעת במובן של ידע או של מודעות.

 • ?Ĉu vi konas tiun personon = האם אתה מכיר את האיש הזה?
 • Mi scias ke li estas nia najbaro = אני יודע שהוא שכן שלנו.
 • Mi bone konas Bostonon = אני מכיר את בוסטון היטב.
 • Mi ne scias ĉu li konas ilin = אני לא יודע אם הוא מכיר אותם.

אוצר מלים

[עריכה]
מילות קישור nu = ובכן

שמות עצם avo = סבא nepo = נכד papero = נייר
ekzameno = בחינה hejmo = בית lingvo = שפה
bukedo = זר פרחים geometrio = גאומטריה

תארי שם germana = גרמני

שמות פועל studi = ללמוד fermi = לסגור frapi = לדפוק
saluti = לברך לשלום scii = לדעת koni = להכיר

קטע קריאה: הנכד מבקר את הסבתא

[עריכה]

Hieraŭ matene mi vizitis la avinon. Ŝia hejmo estas apud la granda nova bakejo. Mi vidis ŝin tra la fenestro, ĉar la kurtenoj kovrantaj ĝin estas tre maldikaj.

Ŝi estis sidanta sur la kanapo, kaj skribanta per plumo sur granda papero. Antaŭ ol frapi sur la pordo mi vokis ŝin kaj diris "Bonan matenon, kara avino!" Tuj ŝi demandis "Kiu estas tie? Kies voĉon mi aŭdas?" Mi respondis "Estas via nepo. Ĉu vi ne konas mian voĉon?" Antaŭ ol ŝi povis veni al la pordo mi estis malfermanta ĝin.

Mi iris en la salonon kaj donis al la avino bukedon da floroj. "La patrino donas ĉi tiujn al vi, kun siaj plej bonaj salutoj," mi diris. La avino respondis "Nu, kia plezuro! Multan dankon al ŝi pro la bela bukedo, kaj ankaŭ al vi, ĉar vi portis ĝin ĉi tien por mi!"

Dum ŝi estis metanta la florojn en glason da akvo la avino diris "Nu, kiajn lecionojn vi havis hodiaŭ en la lernejo?" Mi respondis ke mi bone konis la lecionojn, ĉar mi zorge studis ilin. "Ni estas lernantaj la germanan lingvon," mi diris, "kaj ju pli longe ni studas ĝin, des pli multe mi ĝin ŝatas, kvankam ĝi estas tre malfacila."

Mi rakontis ankaŭ pri la lecionoj de geometrio, kaj aliaj lecionoj, sed diris ke la ekzamenoj estos baldaŭ komencantaj. "Je tiu tempo," mi diris, "mi estos skribanta la respondojn al la ekzamenoj, preskaŭ la tutan semajnon." La avino demandis kun intereso "Ĉu la demandoj de la ekzamenoj estos malfacilaj?" Mi respondis "Mi ne scias, sed mi timas ke ni estos tre lacaj post tiom da laboro."

Post kelke da aliaj demandoj kaj respondoj, mi opiniis ke estas la horo por foriri. Dum mi estis foriranta, la avino diris "Multajn salutojn al la tuta familio!" Mi dankis ŝin, diris "Bonan tagon!" kaj tiam foriris.

משפטים לתרגום

[עריכה]

את הפעלים המודגשים בקו יש לתרגם להווה/עבר/עתיד ממושך.

1. איזה (סוג של) רעש אני שומע לפני הדלת?
2. האם כמה מחברי דופקים?
3. אתמול שוחחנו על המבחנים בבית ספרנו, והנערים האלה באו לבית שלנו ללמוד יחד איתי.
4. אני אלך לדלת כדי לפתוח אותה ולברך את חבריי לשלום.
5. בוקר טוב! האם באת ללמוד גאומטריה או את השפה הגרמנית?
6. איזה מהם בדרך כלל קשה יותר, ובאיזה הבחינה תהיה ארוכה יותר?
7. ובכן, הבאנו את ספרי הגרמנית שלנו כי אנחנו מעדיפים ללמוד את זה.
8. אנחנו רוצים להכיר את השפה הזאת במלואה.
9. נלך למכתבה כי כמה חברים של סבתא שלי (נמצאים) בסלון.
10. אנחנו יכולים לשמוע את הקולות שלהם כאן, ואנחנו לא יכולים ללמוד בזמן שהם מדברים.
11. הם נשאו הרבה פרחים ונתנו זר יפה לסבתא שלי.
12. היא אמרה: "הרבה תודות עבור הפרחים היפים! בגינה של מי הם פרחו?"
13. הנכדה של חברים שלה היא חברה של הבת הצעירה (ביותר) שלי.
14. ובכן, האם נתחיל ללמוד? האם יש לכם מספיק נייר והאם יש לכם עט טובה?
15. אני אסגור את הדלת האחרת, כי הם אופים לחם ומבשלים בשר.
16. אנחנו נשמע את הקולות של כל כך הרבה אנשים, שאני יודע שלא נוכל ללמוד.


הערות ותוספות

[עריכה]
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 24 לדף השער שיעור 26 >>>