אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 22

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

פסוקית זמן[עריכה]

96. ניתן לתאר פרק זמן של פעולה כלשהי לא רק על ידי ביטוי זמן (91) אלא גם על ידי פסוקית זמן שלפניה תבוא מילת היחס dum.

 • Li venis dum vi forestis = הוא בא בזמן שלא היית כאן
 • Dum la sezonoj malpacis, ili forgesis pri la mondo = בזמן שהעונות רבו הם שכחו מהעולם.
 • Ni ridas pro ĝojo dum neĝas = אנחנו צוחקים מאושר בזמן שיורד שלג.

97. ניתן להקדים לפסוקית זמן גם את צמד מילות היחס antaŭ ol, שפירושו "לפני ש...".

 • Mi foriros antaŭ ol vi venos = אני אעזוב לפני שאתה תגיע.
 • Antaŭ ol vi riproĉis lin, li ne ploris = לפני שנזפת בו הוא לא בכה.
 • Vi ploris antaŭ ol vi ridis = בכית לפני שצחקת.

שם פועל כתחליף לפסוקית[עריכה]

98. ניתן להחליף את הפסוקית שבאה אחרי אחת ממילות היחס anstataŭ, por אוantaŭ ol בשם פועל. במקרה של antaŭ ol, ניתן להתשמש בצורה זו רק כאשר הנושא של פסוקית הזמן זהה לנושא של המשפט העיקרי. בכל מקרה אחר תופיע פסוקית זמן מלאה (97).

 • Anstataŭ resti li foriris = במקום להשאר הוא עזב.
 • Vi malhelpas anstataŭ helpi min = אתה מפריע במקום לעזור לי.
 • Ni venis por helpi vin = הגענו כדי לעזור לך
 • Mi estas preta por iri merkredon = אני מוכן ללכת ביום רביעי
 • Li havas tro multe por fari = יש לו יותר מדי (דברים) לעשות.
 • Mi laboros antaŭ ol ripozi = אני אעבוד לפני שאנוח (הנושא המשותף: "אני")
 • Antaŭ ol foriri, li dankis min = הוא הודה לי לפני שהלך (הנושא: "הוא").

מילת היחס da[עריכה]

99. מילת היחס da פירושה "של", והיא תופיע לפני שם עצם לא מיודע.

 • Estas skatolo da ĉerizoj tie = יש שם קופסה של דובדבנים
 • Mi trovis grandan sakon da mono = מצאתי שק גדול של כסף
 • Li havas teleron da viando = יש לי צלחת (של) בשר
 • Post horoj da ĝojo ofte venas horoj da malĝojo = אחרי שעות של שמחה באות לא פעם שעות של עצב.

מילת היחס da לא תופיע לפני שם עצם מיודע.

 • Telero de la maturaj pomoj = צלחת של התפוחים הבשלים.
 • Sako de la bona kafo = שק של הקפה הטוב.

אוצר מלים[עריכה]

מילות יחס da = של

מילות חיבור kvankam = אף על פי ש...

שמות עצם barelo = חבית bruo = רעש lito = מיטה
nombro = מספר ĉifono = סמרטוט vesto = בגד

תארי שם greka = יווני pura = נקי laŭta = קול רם
kelka = מועט, כמה sufiĉa = מספיק (די והותר)

שמות פועל veki = להעיר viziti = לבקר koni = להכיר
demandi = לשאול loĝi = לגור

קטע קריאה: אלכסנדר הגדול ודיוגנס[עריכה]

Antaŭ multaj jaroj saĝa greka viro, Diogeno, loĝis en granda urbo. Li opiniis ke ju pli malmulte oni bezonas, des pli feliĉa oni estas.

Por montri al la mondo ke li ne bezonas multe, kaj ke tial li havas sufiĉe por esti feliĉa, li loĝis en granda malnova barelo, anstataŭ havi domon. Anstataŭ kuŝi nokte sur lito aŭ almenaŭ sur mola tapiŝo, li eĉ dormis en tiu barelo. Oni multe parolis pri Diogeno en la urbo, ne nur ĉar li tiel loĝis, sed ankaŭ pro liaj saĝaj diroj.

Post kelke da tempo la reĝo Aleksandro Granda venis tien por viziti la urbon. Dum li estis tie li aŭdis pri Diogeno, kaj demandis pri li. "Ĉu li loĝas en la urbo?" Aleksandro diris. "Kvankam vi ne konas lin, mi opinias ke mi volas vidi tian viron."

Oni respondis "Diogeno estas saĝa viro, sed anstataŭ loĝi en domo, li preferas sidi la tutan tempon en malnova barelo. Anstataŭ porti (ללבוש) purajn vestojn, li portas nur malpurajn ĉifonojn, ĉar li opinias ke ju pli malmulte li bezonas, des pli feliĉa li estos." Aleksandro diris "Antaŭ ol foriri de via lando mi vizitos tiun viron."

Antaŭ ol li foriris de la urbo, Aleksandro iris kun nombro da amikoj por viziti Diogenon, kaj trovis lin en lia barelo. "Ĉu tiu viro volas paroli al mi?" demandis Diogeno per laŭta voĉo. Aleksandro respondis "Mi estas la reĝo Aleksandro, kaj mi volas koni vin. Mi vidas ke kvankam vi estas saĝa vi estas tre malriĉa. Ĉu vi ne volas kelkajn novajn vestojn anstataŭ tiuj malpuraj ĉifonoj?"

Diogeno tuj diris "Antaŭ ol vi venis kaj staris inter mi kaj la suno, ĉi tiu tre varme brilis sur min. Ĉu vi venis por fari bruon kaj por veki min?" Aleksandro ridis kaj diris "Mi vidas ke vi havas sufiĉe por esti feliĉa. Tial mi estas preta por foriri."

משפטים לתרגום[עריכה]

1. דיוגנס היה איש חכם. הוא חי בעיר יוונית לפני שנים רבות.
2. כדי להראות לעולם שלא צריכים הרבה כדי להיות מאושר, לא היו לו אפילו בית או מיטה.
3. הוא נשאר (כל) יום ולילה בחבית גדולה, במקום לגור בבית.
4. הוא העדיף ללבוש (porti) סמרטוטים ישנים במקום בגדים טובים ונקיים.
5. הוא אמר "ככל ש(אדם) זקוק לפחות, כך הוא יהיה יותר מאושר".
6. בזמן שאלכסנדר הגדול ביקר בעיר, האנשים סיפרו לו על דיוגנס.
7. הם שאלו: האם אתה מכיר את האיש החכם הזה?
8. תוך זמן קצר המלך הלך עם כמה חברים לחבית של האיש ההוא, במרכז העיר.
9. דיוגנס ישן, אבל הרעש של הקולות הרמים העיר אותו, והוא אמר בכעס: "אתם עומדים ביני לבין השמש! האם לא תלכו מכאן מיד?"
10. אף על פי שכמה מהאנשים צחקו, אלכסנדר אמר: "לא באנו לריב איתך".
11. אני רואה שיש לך מספיק כדי להיות מאושר, ולכן נעזוב במקום לדבר ולעשות רעש.
12. לפני שדיוגנס יכל לענות, אלכנסדר עזב בשקט.


הערות ותוספות[עריכה]

 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 21 לדף השער שיעור 23 >>>