אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 21

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

ביטויי זמן[עריכה]

91. כאשר מתייחסים במשפט לזמן ספציפי או לתקופה זמן כלשהי ניתן להשמיט את מילות היחס je (ב...) או dum (במשך) ולהחליף אותן בהוספת הסיומת n למילים שמתארות את הזמן.

 • Li restis tie la tutan semajnon = dum la tuta semajno; = הוא נשאר שם במשך כל השבוע.
 • Ŝi estis feliĉa longan tempon = dum longa tempo = היא שמחה הרבה זמן
 • Ni rajdos tagon kaj nokton = dum tago kaj nokto = נרכב במשך היום והלילה.
 • Mi venis dimanĉon = je dimanĉo = באתי ביום ראשון.
 • Tiun horon (=je tiu horo) li forkuris = הוא ברח בשעה ההיא.

92. יש להמנע משימוש בסיומת n עבור ביטויי זמן (91) במידה ועלול להווצר בילבול בין תיאור הזמן לבין תיאור של מקום או מושא ישיר אחר במשפט.

 • Mi volas iri Bostonon je lundo = אני רוצה להגיע לבוסטון ביום שני
 • Mi volas iri al Bostono lundon = אני רוצה להגיע לבוסטון ביום שני
 • Lundon mi volas iri Bostonon = ביום שני אני רוצה להגיע לבוסטון.

93. ניתן ליצור רצף של ביטויי זמן, בין אם הם בצורת הסיומת n, תואר הפועל או מילת יחס.

 • Li venis longan tempon antaŭ tiu horo = הוא בא זמן רב לפני השעה ההיא.
 • Jaron post jaro ili restis tie = הם שהו שם שנה אחרי שנה.
 • hodiaŭ matene = הבוקר
 • hodiaŭ vespere = הערב
 • hodiaŭ nokte = הלילה
 • hieraŭ vespere = אתמול בערב
 • hieraŭ nokte = אתמול בלילה
 • dimanĉon matene = ביום ראשון בבוקר
 • lundon vespere = ביום שני בערב
 • mardon nokte = ביום שלישי בלילה

94. ביטוי זמן בצורת הסיומת n לא מרמז, בהכרח, על פעולה שחוזרת על עצמה. חזרה או תדירות מציינים, בדרך כלל, על ידי שימוש בתואר הפועל שנגזר משורש המילה על ידי הוספת הסיומת e.

 • Li iros al ilia domo dimanĉon = הוא יבוא אליהם ביום ראשון (=הקרוב)
 • Li iras al ilia domo dimanĉe = הוא מגיע אליהם בימי ראשון (=בכל יום ראשון)
 • Li laboris tagon kaj nokton = הוא עבד ביום ובלילה.
 • Li laboras tage kaj nokte = הוא עובד ימים ולילות (כל יום וכל לילה).

מילת היחס por[עריכה]

95. מילת היחס por משמעותה "בשביל". היא מציינת את היעד או המטרה שלשמה בוצעה הפעולה.

 • Mi havas libron por vi = יש לי ספר בשבילך
 • Mi ne havas la tempon por tiel longa promeno = אין לי זמן לטיול ארוך כל כך
 • Ili faris ĝin por via plezuro = הם עשו את זה להנאתכם.

אוצר מלים[עריכה]

מילות יחס por = בשביל

שמות עצם merkredo = יום רביעי Dio = אלוהים mondo = עולם
mezo = אמצע ĝojo = שמחה lando = ארץ

תארי שם konstanta = קבוע preta = מוכן kvieta = שקט, רגוע
brila = מבריק

שמות פועל fari = לעשות plori = לבכות ridi = לצחוק
forgesi = לשכוח dividi = לחלק malpaci = לריב
riproĉi = לנזוף/לגעור

קטע קריאה: העונות והעולם[עריכה]

Antaŭ tre longa tempo Dio faris la mondon. Li vidis ke la floroj havas belajn kolorojn, ke la arboj estas altaj kaj verdaj. Tiam li vokis la sezonojn kaj diris "Belan mondon mi faris por vi. Ĉu vi gardos ĝin tage kaj nokte, kaj estos tre zorgaj pri ĝi?" La sezonoj respondis "Jes," kaj ridis pro ĝojo.

Mallongan tempon ili ŝajnis esti tre feliĉaj inter la arboj kaj floroj de la nova mondo. Sed ne multajn semajnojn ili tiel zorge gardis la mondon. Ili komencis malpaci inter si, de la mateno ĝis la vespero, kaj ofte forgesis la arbojn kaj florojn. Ju pli ili malpacis, des malpli zorge ili gardis la mondon.

La malkonstanta printempo ne ŝatis la kvietan vintron, kaj ploris pri la malvarma neĝo. La varma brila somero diris ke la aŭtuno estas tro malbrila. La laca aŭtuno volis ripozi, kaj riproĉis la malkonstantan printempon pri ĉi ties kota vetero. Pli kaj pli multe ili malpacis, kaj post ne longe ili tute ne restis amikoj.

Tiam la aŭtuno diris "Mi ne povas pli longan tempon labori kun vi pro la mondo. Niaj gustoj estas tro diversaj. Tial hodiaŭ matene ni dividos la mondon inter ni." La vintro respondis "Bone! Mi estas preta," kaj la somero kaj la printempo ridis pro ĝojo.

Tiun tagon ili dividis la mondon inter si. La vintro konstruis sian domon en la plej nordaj kaj sudaj landoj. Tie la frosto, neĝo kaj glacio kovras la tutan landon, dum la tuta jaro. La brila energia somero prenis por si la mezon de la mondo. Tial la vetero tie estas plej varma kaj brila. La aŭtuno kaj la printempo prenis por si la landojn inter la vintro kaj la somero. Tial la vetero estas nek tro varma nek tro malvarma en ĉi tiuj landoj. Tiam la sezonoj rakontis al Dio ke ili tiel dividis la mondon inter si.

משפטים לתרגום[עריכה]

1. ביום שלישי אחי שמע סיפור מעניין, וביום רביעי בערב, אחרי טיול נעים, הוא סיפר לי אותו.
2. הסיפור הוא, שלפני שנים רבות אלוהים יצר (=עשה) את העולם החדש היפה ואז נתן אותו לעונות.
3. הם צחקו מאושר (=בגלל האושר), ואמרו שישמרו עליו בזהירות רבה.
4. כמעט שנה הם היו שמחים, אבל העונות האלו היו מגוונות מדי, ולא יכלו להשאר חברים.
5. הקיץ בכה ונזף בסתיו העייף.
6. הסתיו העדיף לנוח, ולא חיבב את מזג האויר הבוצי של האביב המשתנה.
7. החורף השקט החביא את עצמו מתחת לכפור ולשלג הרך, ורצה לישון.
8. ככל שהם האריכו לחלק את העולם ביניהם, כך הם רבו יותר.
9. תוך זמן קצר הסתיו הציע: "נחלק את העולם ביננו".
10. מיד באותו בוקר (בבוקר הזה) העונות חילקו את העולם ביניהן.
11. הארצות הצפוניות והדרומיות שייכות עכשיו לחורף, ומרכז (אמצע) העולם שייך לקיץ.
12. האביב והסתיו לקחו לעצמם את הארצות שבין החורף והקיץ.


הערות ותוספות[עריכה]

 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 20 לדף השער שיעור 22 >>>

הערה: בסעיף 93 מדוע זה לא נכתב בצורה הזאת? dimanĉon matenen =ביום ראשון בבוקר ולא כל ביטוי הזמן מקבל את הסיומת n?