לדלג לתוכן

אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 20

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מילת הרמז tiel[עריכה]

88. מילת הרמז tiel מרמזת על הצורה או האופן שבו בוצעה הפעולה, ומשמעותה "כך" או "בצורה זו".

 • ?Ĉu oni tiel helpas amikon = האם עוזרים לחבר בצורה כזו?
 • Mi ĝin skribis tiel = כתבתי את זה כך (בצורה כזו).
 • La vetero estas tiel bela = מזג האויר כה יפה
 • Tiel mallonge li parolis = כך, בקצרה, הוא דיבר.
 • Mi trovis tiel belan floron = מצאתי פרח כל כך יפה

מילות יחס לתיאור זמן[עריכה]

89. כמו בעברית, גם באספרנטו חלק ממילות היחס שמתארות מקום משמשות גם לתיאור זמן, ביניהן: antaŭ, ĉirkaŭ, de, en, ĝis ו-post.

 • Mi foriros ĉirkaŭ junio = אני אעזוב בסביבות יוני.
 • De tiu horo mi estis en la domo = משעה זו הייתי בבית
 • Li ne parolis al mi de tiu semajno = הוא לא דיבר אלי מאז השבוע ההוא
 • En la tuta monato ne neĝis = לא ירד שלג בכל החודש.
 • Mi dormis ĝis malfrua horo = ישנתי עד שעה מאוחרת
 • Ĝis nun li ne vidis vin = עד עכשיו הוא לא ראה אותך
 • Inter marto kaj junio mi iros tien = בין מרץ ליוני אני אלך לשם
 • Ŝi ne restis tie post Julio = היא לא נשארה שם אחרי יולי.
 • Post ne longe mi vokos vin = אני אקרא לך תוך זמן קצר

מילת היחס antaŭ ("לפני") יכולה להופיע גם לפני ביטוי שמתאר תאריך או זמן ספציפי וגם לפני ביטוי שמתאר פרק זמן.

 • Antaŭ dimanĉo mi foriros = אני אעזוב לפני יום ראשון
 • Mi vidis lin antaŭ tiu horo = ראיתי אותו לפני השעה הזאת
 • mi skribos lin antaŭ la nova jaro = אני אכתוב לו לפני השנה החדשה.
 • Antaŭ multaj jaroj mi trovis ĝin = לפני הרבה שנים מצאתי את זה.
 • Mi rompis ĝin antaŭ longa tempo = שברתי את זה לפני הרבה זמן.
 • Antaŭ tre longe vi legis tiun libron = קראת את הספר הזה לפני הרבה מאד זמן.
 • mi venis antaŭ ne longe = הגעתי לפני זמן קצר
 • Antaŭ malmultaj jaroj li forkuris = הוא ברח לפני כמה שנים.

90. מילת היחס je משמשת לציון של זמן ספציפי "ב... (בזמן כלשהו)".

 • Je malfrua horo li foriris = הוא עזב בשעה מאוחרת
 • Mi iros tien je dimanĉo = אני אלך לשם ביום ראשון
 • Je tiu horo li vokis min = בשעה הזו הוא קרא לי.

אוצר מלים[עריכה]

מילות יחס je = ב(זמן כלשהו)

שמות עצם dimanĉo = יום ראשון lundo = יום שני mardo = יום שלישי
promeno = טיול (רגלי) frosto = כפור rakonto = סיפור
mateno = בוקר vespero = ערב semajno = שבוע
tempo = זמן

תארי שם energia = נמרץ kota = בוצי laca = עייף

שמות פועל ripozi = לנוח labori = לעבוד

קטע קריאה: בספטמבר[עריכה]

Antaŭ multaj jaroj ni preferis resti en nia malgranda domo trans la rivero, dum la tuta aŭtuno. Sed nun ni restas tie nur ĝis oktobro. De aŭgusto ĝis oktobro la vetero estas tre agrabla tie, sed baldaŭ post tiu monato la fortaj ventoj blovas, kaj la folioj komencas fali. La frosto kovras la teron, kaj baldaŭ neĝas tre ofte. Ju pli nudaj estas la arboj, des pli malbelaj ili ŝajnas.

La vetero antaŭ novembro ne estas tro malvarma, sed post tiu monato ni opinias ke la urbo estas pli agrabla ol domo inter kampoj kaj arboj, trans larĝa rivero. La frosto, neĝo kaj glacio kovras la teron en decembro, januaro kaj februaro. Sed la monato septembro ŝajnas tre agrabla, pro siaj multaj plezuroj.

La viroj laboras energie en la kampoj, de la mateno ĝis la vespero. Ili rikoltas la flavan grenon, kaj kolektas la fruktojn. Sed je dimanĉo oni ne laboras tiel energie, sed dormas ĝis malfrua horo, tial ke je tiu tago oni ripozas. Je lundo oni komencas labori tre frue, kaj je mardo oni ankaŭ laboras energie.

En septembro la vojoj ne estas tro kotaj, kaj longaj promenoj estas ofte agrablaj. Ju pli ofte mi promenas kun miaj amikoj, des pli multe mi ŝatas tiajn promenojn. Sed hieraŭ mi estis tre laca post la promeno, tial mi ripozis sur granda mola seĝo. Antaŭ ne longe la patro promenis kun mi, sed ni ne estis tiel lacaj je tiu tago. Ŝajnas ke ju pli ofte ni promenas, des malpli lacaj ni estas post la promenoj. Post ne longe mi estos pli forta.

משפטים לתרגום[עריכה]

1. לפני הרבה שנים היה לנו בית קטן מעבר לנהר.
2. לא נשארנו שם במשך כל השנה, אלא רק בחודשים החמים יותר של הקיץ.
3. לעיתים קרובות נשארנו עד ספטמבר או אפילו עד אוקטובר.
4. אחיי ואחיותי הצעירים יותר שעשעו את עצמם היטב שם מהבוקר ועד הערב.
5. הם שעשעו את עצמם בין הפרחים והעצים או הלכו משם לתוך השדות הרחבים.
6. הגברים כאן עובדים במרץ. הם קוצרים את הדגן הצהוב הבשל.
7. רק ביום ראשון הם נחים כיוון שלא עובדים ביום הזה.
8. בין אוגוסט לנובמבר עובדים יותר מאשר בחורף.
9. לפני מספר שנים הכבישים ההם היו טובים.
10. בדצמבר ואחרי החודש הזה הם נחים, כי מהזמן הזה קרח ושלג מכסים את האדמה.
11. בגלל השלג שעל האדמה, טיולים ארוכים אינם נעימים בחורף.
12. לפני זמן קצר (90) טיילנו בפארק שמעבר לנהר, אבל היינו כל כך עייפים אחרי הטיול הזה.
13. ככל שהטיול ארוך יותר, כך מוקדם יותר רוצים לנוח.
14. ביום שני ירד גשם, לכן קראנו סיפורים וכתבנו מכתבים בחדר מואר ונעים בבית.
15. עם זאת, לפנות ערב השמש זרחה והרחובות לא היו כל כך בוציים.
16. ביום שלישי הרחובות האלה היו כמעט יבשים, ותוך זמן קצר הכבישים שבין השדות ליד הנהר יהיו גם כן יבשים.


הערות ותוספות[עריכה]

 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 19 לדף השער שיעור 21 >>>