GIMP/מספריים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
בחירה לפי צבע GIMP
מספריים
בחירת קידמת תמונה
הגדרות ברירת המחדל של מספריים.

שימוש בסיסי[עריכה]

מקש קיצור: I

מספריים הוא כלי בחירה מעניין. יש לו כמה מאפיינים משותפים עם כלי הבחירה החופשית (Free Selection/Lasso) , עם כלי סימון הנתיבים (Path tool), וכמה מאפיינים ייחודיים לו. כלי זה שימושי לבחירת אזורים המוגדרים ע"י שינויי צבע חדים בקצותיהם.

להתחלת סימון אזור, הקליקו בעכבר שמאלי על נקודה בהיקף הרצוי. הקליק יוצר עוגן. הקליקו וצרו עוגן נוסף בנקודה נוספת סמוכה לראשונה, שגם היא על היקף הצורה שאותה אתם מסמנים. בין שני העוגנים האלו יופיע קו, שינוע לאורך המקומות בין שני העוגנים, שבהם מתרחשים שינויי הצבע הגדולים ביותר (תוך שמירה על כוון כללי).

לשם הפיכת השטח לאזור בחירה פעיל סוגרים את השטח ע"י הקלקה על העוגן הראשון, ואז הקלקה נוספת על נק' כללית בתוך ההיקף שיצרנו, או לחיצה על Enter.

עד סימון השטח כאזור בחירה פעיל ניתן לשנות ולשפר את האזור שנוצר ע"י הזזת העוגנים. כדי להזיז עוגן לחצו עכבר שמאלי, גררו אותו למקום הרצוי, ושחררו את הלחיצה. ניתן גם להוסיף עוגנים בכל שלב עד שהשטח כבר אזור בחירה פעיל.

יש לזכור: שלבי הסימון בכלי זה אינם נכללים כפעולות ב"היסטוריה" ולכן ברגע שנחליף כלי, העוגנים שבחרנו ייעלמו. כלומר אם השקענו הרבה בסימון שטח אבל לא לחצנו "Enter", החלפת כלי תגרום לכך שהשטח שסימנו ייעלם ונצטרך להניח את כל העוגנים מחדש.

  • מצבי בחירה (Modes) - קובע את הדרך בה ייבחר השטח: האם בחירת שטח בכל לחיצה מחדש, או שכל שטח שיסומן יצורף לשטח שכבר מסומן וכו'.
  • החלקה (Antialiasing) - גורם לבחירת אזור עם קצוות או גבולות חלקים יותר.
  • קצוות נוצה (Feather edge) - גורם לבחירת אזור עם קצוות מטושטשים בצורה עדינה, עם אפשרות לבחור רדיוס טשטוש.
  • גבול אינטראקטיבי - הקימורים יוצגו אוטומטית בזמן בחירת הצומת.

מצבים, החלקות וקצוות נוצה[עריכה]

גבול אינטראקטיבי[עריכה]

כאשר אפשרות זו פעילה, בין שני עוגנים יועברו עקומות לאורך אזור שינוי הצבע, עוד לפני הנחת העוגן המוזז במקומו. כאשר אפשרות זו אינה פעילה, בעת יצירת או הזזת עוגן, יוצג בינו לבין העוגנים הסמוכים קו ישר, עד שיונח במקום. על מערכות אטיות יש יתרון לכך שזו אינה ברירת המחדל.

בחירה לפי צבע GIMP
מספריים
בחירת קידמת תמונה