GIMP/בחירה לפי צבע

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
בחירה ערפילית GIMP
בחירה לפי צבע
מספריים

שימוש בסיסי[עריכה]

Selection by colour tool settings.

מקשי קיצור: Shift + O

כלי הבחירה לפי צבע מסמן את כל הפיקסלים בתמונה בעלי צבע מסוים. לבחירת צבע, הצביעו והקליקו עליו. כל האזורים בעלי הצבע הזה יסומנו כאזור בחירה פעיל, שניתן לבצע עליו את הפעולות הרגילות: העתקה, גזירה, הדבקה וכו'. ניתן לקבוע את דרגת הרגישות לגוון ע"י שימוש בשנתת "סף צבע" (Threshold) . כלי זה פועל בצורה דומה ל"בחירה ערפילית", בהבדל שבבחירה לפי צבע נבחרים כל הפיקסלים שבטווח הצבע הנבחר, ואילו בבחירה ערפילית נבחרים רק אזורים בצבע המתאים שגם נמצאים במיקום סמוך לנקודה שנבחרה.

  • מצבי בחירה (Modes) - קובע את הדרך בה ייבחר השטח: האם בחירת שטח בכל לחיצה מחדש, או שכל בחירה תצורף לשטח שכבר מסומן וכו'.
  • החלקה (Antialiasing) - גורם לבחירת אזור עם קצוות או גבולות חלקים יותר.
  • קצוות נוצה (Feather edge) - גורם לבחירת אזור עם קצוות מטושטשים בצורה עדינה, עם אפשרות לבחור רדיוס טשטוש.
  • בחירת איזורי שקיפות (Select transparent areas) - מאפשר בחירת אזורים שקופים.
  • מיזוג דגימות - (Sample merged) אפשרות חשובה מאוד עבור כלי זה, גורמת לכך שבחירת הצבע היא מכל השכבות, ולא רק של השכבה הפעילה.
  • צבע סף (Threshold) - דרגת הרגישות לגוון, כלומר טווח הצבע שייבחר.
  • בחירה לפי - רכיב התמונה שישמש לחשב מה הוא האזור שייבחר ע"י כלי זה.

מצבים, החלקות וקצוות נוצה[עריכה]


לכל האפשרויות האחרות[עריכה]

ראה גם בחירה ערפילית שעבורו שאר אפשרויות ההגדרות זהות לחלוטין, או כמעט לחלוטין.

בחירה ערפילית GIMP
בחירה לפי צבע
מספריים