תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא חובה: עלילות הראשית/סיפור המבול המסופוטמי מתוך - "עלילות גלגמש"