לדלג לתוכן

תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא חובה: עלילות הראשית/סיפור הבריאה הבבלי – "אנומה אליש"/הבדלים בין סיפורי בריאה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

שרידי מיתוס :

  • האלה "תיאמת" שבסיפור הבבלי מזכירה במילתה את המילה תהום. לכן, יש כאלה שרואים במילה תהום שריד של מיתוס, שמשמעותו הוא אל המים.
  • תנינים גדולים.


לוח ראשון 1-9[עריכה]

דומה[עריכה]

  • בשני הסיפורים העולם נברא באמצעות אל או אלים.
  • בשני המקרים היה בשלב הראשון מים שהציפו הכול.
  • בשורה 6 שמספרת כי לא נבראו צמחים דומה לבראשית פרק ב', פסוק 5, שמסברים מדוע לא נבראו הצמחים.

הבדל : ההבדל העיקרי בין 2 הסיפורים הוא שבבראשית מסופר על ה' אחד שבורא את העולם, ואילו בסיפור הבבלי יש מספר אלים שמתרבים (יוצרים עוד אלים) ומגופותיהם נוצר העולם.


לוח רביעי 104-93 ; 129-140[עריכה]

בלוח הרביעי מתואר מאבק בין האל מרדוך לבין האלה תיאמת. בסוף הקרב, מרדוך הורג את תיאמת ומגוויתה הוא בורא את העולם.

לוח רביעי 129-140[עריכה]

דומה : בשני הסיפורים מדובר על הפרדה בין השמים למעלה ולמטה (היום השני), כי בשני הסיפורים המים הציפו את כל העולם.

ההבדלים המרכזים :[עריכה]

  • על פי הסיפור הבבלי העולם נברא מגופה של האלה : מחצי גוף בראו את השמים ומחצי הגוף השני את הארץ. לא כמו בבראשית, שם ה' ברא מכולם. יש כאלה הטוענים שה' ברא מחומר ראשוני (יש מיש) אך לא מגופה.
  • בשורה 136 ישנה התייחסות חיובית לבריאה "למען בורא נפלאות" וזה מקביל להתייחסות ה' לבריאה "וירא כי טוב".


לוח שיש 8-5 ; 29-34[עריכה]

הדומה : מרדוך מתכנן לברוא את אדם וגם בבראשית פרק א', ה' מתכנן לברוא את האדם "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו (בראשית פרק א' פסוק 26)".

ההבדלים :[עריכה]

  • ע"פ הסיפור הבבלי האדם נוצר מדם האל ואילו בספר בראשית, האדם נוצר ב"צלם" ה' (זהו הבט רוחני) או מעפר אדמה (הבט פיזי). כלומר, לפי הסיפור הבבלי יש קשר ישיר בין האלים לבין האדם וזה הופך את האדם לנעלה כי דם אלים זורם בהם.
  • בסיפור הבבלי הסיבה לבריאה האדם היא בכדי שאדם יעשה את העבודה במקום האלים כי האלים כבר התעייפו. לעומת זאת, בבראשית האדם לא נוצר כדי לשרת את ה', אלא שהוא מטרה בפני עצמה.