תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא חובה: עלילות הראשית/סיפור הבריאה הבבלי – "אנומה אליש"