קטגוריה:הוראת פיסיקה בדרך החקר/ווקטורים פרוק לרכיבים