קטגוריה:בגרות במתמטיקה (ניסוי), קיץ ב, תשע"א (305801)