קטגוריה:בגרות במתמטיקה (ניסוי), חורף, תש"ע (035806)