פרסית/אלף-בית/תרגילים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


כיצד נראית המקבילה ל"י" בפרסית?


یכיצד נראית המקבילה ל"ו" בפרסית?


وכיצד נראית המקבילה ל"ר" בפרסית?


رמהן האותיות המשמיעות את הצליל "ז" בפרסית?


ذ ز ض ظ"5">ه בצורתה הסופית המתחברת?


ـه"5">پ בצורתה התחילית?


پـ"5">ک בצורתה האמצעית?


ـکـ"5">چ


צֵ'א
"5">گ


גָאףאיך נראות האותיות "ל" ו"א" ביחד בצורה הבלתי מתחברת?


لاמהו התעתיק הפרסי ל: "ורוד"?


ورودמהו התעתיק הפרסי ל: "צ'יפּס"?


چیپسאילו הן "האותיות הסנוביות"?


د و ذ ا ر ز ژאיזו צורה היא הצורה המסמלת את האות?


סופית בלתי מתחברת