פרסית/אלף-בית/תרגילים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


כיצד נראית המקבילה ל"י" בפרסית?


یכיצד נראית המקבילה ל"ו" בפרסית?


وכיצד נראית המקבילה ל"ר" בפרסית?


رמהן האותיות המשמיעות את הצליל "ז" בפרסית?


ذ ز ض ظ"5">ه בצורתה הסופית המתחברת?


ـه"5">پ בצורתה התחילית?


پـ"5">ک בצורתה האמצעית?


ـکـ"5">چ


צֵ'א
"5">گ


גָאףאיך נראות האותיות "ל" ו"א" ביחד בצורה הבלתי מתחברת?


لاמהו התעתיק הפרסי ל: "ורוד"?


ورودמהו התעתיק הפרסי ל: "צ'יפּס"?


چیپسאילו הן "האותיות הסנוביות"?


د و ذ ا ر ز ژאיזו צורה היא הצורה המסמלת את האות?


סופית בלתי מתחברת