לדלג לתוכן

פייתון/פייתון גרסה 3/רשומה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

Sequence Packing[עריכה]

רשומה היא טיפוס של רצף איברים הטרוגני הנוצרת באמצעות מחרוזת עם פסיקים:

>>> 1,2,3,4
(1, 2, 3, 4)

# using range:
>>> tuple(range(3))
(0, 1, 2)

ניתן לייצר רשומה גם ללא סוגריים:

>>> a=1,2,3
>>> a
(1, 2, 3)

נשם לב

>>> type(3)
<class 'int'>
>>> type(3,)
<class 'int'>
>>> type((2,))
<class 'tuple'>

>>> 1 == (1)
True
>>> (1) == (1,)
False

מבנה ה-tuple[עריכה]

אם לא נוסיף פסיקים תיווצר לנו מחרוזת או מספר:

>>> S=("hello")
>>> type(S)
<class 'str'>

>>> T=("hello",)
>>> type(T)
<class 'tuple'>

>>> s=(1)
>>> type(S)
<class 'int'>

>>> s=(1,)
>>> type(s)
<class 'tuple'>

כאשר עושים השמה לרשומה לתוך משתנה לא חייבים להוסיף סוגרים מעוגלים.

>>> S=1,2,3,4
>>> type(S)
<class 'tuple'>

>>> T=(1,2,3,4)
>>> type(T)
<class 'tuple'>

רשומה ריקה נראת בדיוק כמו רשימה ריקה אלא שהיא נוצרת באמצעות סוגרים מעוגלים

>>> T=()
>>> type(T)
<class 'tuple'>

נעזרים ברשומה בכדי ליצר נקודות על ציר הצירים ועוד.

Sequence unpacking[עריכה]

ניתן לבצע פתיחה של tuple על ידי השימוש במשתנים. לאחר ההזנה של רשומת tuple ניתן למנות כל איבר ברשומה באמצעות משתנים. לאחר מכן כאשר נבקש את ערכו של אותו משתנה, נקבל את ערך האיבר ב-tuple:

>>> t=(1,2,3,4)
>>> x,y,z,r=t
>>> x
1
>>> y
2
>>> z
3
>>> r
4

שימוש בחיתוך ואינדקס[עריכה]

ניתן לבצע על רשומות שרשור, קינון של תת רשומה ברשומה, Slict והפעלת אינדקס על רשומה. כמו גם ניתן להשתמש ב-split.

לא ניתן לשנות רשומות כי הן טיפוס נתונים לשינוי ובלתי ניתנים לשינוי


טיפוס שניתן לשנותו מקונן ברשומה[עריכה]

ניתן לייצר לקונן טיפוס שניתן לשנותו בתוך רשומה ולשנות את הרכבו.

 >>> T=([1,2,3],["a","b","c"])
>>> type(T)
<class 'tuple'>
>>> T[0][1]='10'
>>> print(T)
([1, '10', 3], ['a', 'b', 'c'])
>>> T[1][2]
'c'

>>> L=(('a','b'),('c','d'),('e','f'))
>>> print(L[2][1])
f
>>> L=(('a','b'),('c','d'),('e','f'))
>>> print(L[2][0])
e

חשוב להשם לב כי בעת שימוש ב-split הסוגרים הראשונים :

  • הוא מקום של הרשומה
  • הוא מיקום האיבר בתוך הרשימה

חיתוך מייצר העתק[עריכה]

שקלו לדלג על נושא זה

מומלץ לשקול לדלג על נושא זה בפעם הראשונה בה נתקלים בו, ולחזור אליו רק לאחר מעבר כללי על כל הספר.ניתן להשתמש בחיתוך על טאפלים מאחר שנוצר העתק רדוד לטאפל עליו מתבצע החיתוך

>>>tup = (1,2,3)
>>> tup_2 = tup[::-1]
>>> tup
(1, 2, 3)
>>> id(tup)
61997224

>>> tup_2
(3, 2, 1)
>>> id(tup_2)
52461120
>>> tup_3 = tup[:-1]

>>> tup_3
(1, 2)
>>> id(tup_3)
61940640

ראה גם[עריכה]