פייתון/פייתון גרסה 3/טיפוסים ניתנים לשינוי ובלתי ניתנים לשינוי

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
טיפוס שניתן לשנות (Mutable) אובייקט שלא ניתן לשנות (Immutable)
list int
dictionary float
string
range
tuple

דוגמה[עריכה]

נניח יש לנו רשuמה של משתנים

tup=('a','b',[1,2,3])

לא הינו יכולים לבצע שינוי של האיבר הראשון מפני שרושמה לא ניתנת לשינוי:

tup=('a','b',[1,2,3])
tup[0]=4

Traceback (most recent call last):
  File "C:/Users/Cotton3/Desktop/טיוטא.py", line 2, in <module>
    tup[0]=4
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

לעומת זאת כן הינו יכולים לבצע שינוי עבור האיברים שנמצאים ברשימה:

tup=('a','b',[1,2,3])
>>> tup[2][2]=5
>>> tup
('a', 'b', [1, 2, 5])


  • להוסיף רשימה של iterable