פייתון/פייתון גרסה 2/מחרוזות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשימחרוזת היא רצף של תווים, המשמשת בדרך כלל לביטוי מילים או משפטים.

הגדרת מחרוזת[עריכה]

בפייתון יש ארבע צורות להגדרת מחרוזת:

'<content>'
"<content>"
"""<content>"""
'''<content>'''

כאשר content הוא רצף התווים של המחרוזת. במילים אחרות, בפייתון, מחרוזת היא רצף תווים המופיע בין התווים ' ', בין התווים " ", או בין התווים """ """.

להלן מספר דוגמאות בעבודה אינטראקטיבית:

>>> 'This is a single quotes string'
'This is a single quotes string'
>>> "This is a double quotes string"
'This is a double quotes string'
>>> """This, too, is a string"""
'This, too, is a string'

כאשר מרכאות משולשות מאפשרות לפרוס טקסט על גבי מספר שורות:

>>> str="""Hello
... World"""
>>> str
'Hello\nWorld'

רצף תווים סתם (ללא המרכאות) - אינו מחרוזת:

>>> This is not a string
 File "<stdin>", line 1
  This is not a string
            ^
SyntaxError: invalid syntax

מציאת אורך מחרוזת[עריכה]

למציאת אורך של מחרוזת יש לרשום:

len(s)

כאשר s היא מחרוזת.

לדוגמה:

>>> len('Hello, world!')
13

שרשור מחרוזות[עריכה]

כדי לשרשר שתי מחרוזות, יש לרשום:

<str_0> + <str_1>

כאשר str_0 וstr_1 הן מחרוזות.

לדוגמה:

>>> 'Hello, ' + 'world!'
'Hello, world!'

שימו לב:

במקרה שרוצים לשלב משתנים במחרוזות אין להשתמש בשיטה זו, אלא להשתמש בפונקציה format (הסבר מפורט יבוא בהמשך הפרק).

השימוש בפונקציה join[עריכה]

הפונקציה join מכניסה מחרוזת נתונה בין כל תו של מחרוזת אחרת:

>>> ','.join('comma-seperated-text')
'c,o,m,m,a,-,s,e,p,e,r,a,t,e,d,-,t,e,x,t'
>>> ' '.join('comma-seperated-text')
'c o m m a - s e p e r a t e d - t e x t'
>>> '**'.join('comma-seperated-text')
'c**o**m**m**a**-**s**e**p**e**r**a**t**e**d**-**t**e**x**t'

לחילופין, אם הפונקציה join מקבלת מערך של מחרוזות, מתקבל שרשור עם תו מפריד:

>>> ','.join(['comma','seperated','text'])
'comma,seperated,text'

פיצול מחרוזות[עריכה]

הפונקציה split מפצלת בברירת המחדל לפי רווחים, או לפי delimiter (תו מפריד) אחר המועבר אליה:

>>> 'Hello World'.split()
['Hello', 'World']
>>> 'Hello-World'.split('-')
['Hello', 'World']
>>> 'Hello World'.split('o')
['Hell', ' W', 'rld']

הדפסת מחרוזת[עריכה]

קל מאוד להדפיס מחרוזות, ואף ראינו זאת בשלום עולם!. רושמים:

print <str>

כאשר str היא מחרוזת.

לדוגמה (כפי שכבר ראינו):

>>> print 'Hello, world!'
Hello, world!


תקציר הממשק[עריכה]

פונקציות פנימיות[עריכה]

 • str.upper() - הופך את כל האותיות לאותיות גדולות (Uppercase).
 • str.lower() - הופך את כל האותיות לאותיות קטנות (Lowercase).
 • str.join - שרשור מחרוזות.
 • str.split('delimiter') - פיצול מחרוזות.
 • str.startswith('something') - פונקציה בוליאנית המחזירה 'True' אם המחרוזת str מתחילה ב-'something'.
 • str.endswith('something') - פונקציה בוליאנית המחזירה 'True' אם המחרוזת str מסתיימת ב-'something'.

פונקציות חיצוניות[עריכה]

 • len(str) - אורך המחרוזת.
 • cmp(str1,str2) - השוואה בין מחרוזות. מחזיר 0 אם המחרוזות זהות, 1 אם ערך קידוד התוים במחרוזת הראשונה גדול מזו של השניה, או -1 אם ערך קידוד התוים במחרוזת השניה גדול מאשר בראשונה.
 • פונקציית CMP לא קיימת בגרסת 3.

צירוף מחרוזת ומשתנים[עריכה]

על מנת לצרף בצורה יעילה משתנים בתוך מחרוזת, יש להוסיף במקום המשתנה את המספר הקודם למספר המשתנה (לדוגמה: עבור המשתנה הראשון נכתוב 0 - מאחר שהספירה בתכנות מתחילה מ־0 ולא מ־1) בתוך סוגריים מסולסלים ולאחר מכן להוסיף למחרוזת את הפונקציה format ולספק כערכים את המשתנים שאנו רוצים להכניס, למשל:

w = "world"
print "Hello {0}!".format(w)

תדפיס "Hello world".

- מחרוזות -