לדלג לתוכן

ספרדית/פעלים חריגים בזמן הווה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מבוא[עריכה]

בזמן ההווה קיימים חריגים רבים. אנו מציינים שפועל הוא "חריג" אם בעת הטייתו יש לשנות את בסיסו. למזלנו הם מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות - חריגים רגילים וחריגים מיוחדים.
שיטת הבנייה של פועל חריג מתבססת על מה שאנחנו כבר יודעים: לוקחים פועל בצורת שם הפועל, מורידים את סיומת AR/ER/IR, מטים אותו בצורת ההווה לגוף המתאים, ורק אז בודקים אם יש להטות אותו באופן חריג.
החריגים הרגילים נקראים כך כי מהרגע שיודעים שפועל מסוים משתייך לקבוצה זו, תמיד נדע איך להטות אותם בצורה פשוטה, שיטתית וקבועה. החריגים המיוחדים יותר מורכבים, בעלי חוקי הטייה פחות טבעיים, ואין דרך פשוטה לזכור לאן הם משתייכים. ננתח כל פועל בנפרד.

בפרק זה נדון בשניהן ובחלוקה נוספת של החריגים המיוחדים.

חריגים רגילים[עריכה]

החריגים הרגילים, נקראים גם פעלי "נעל" מקבלים חריגה בארבעה מתוך ששת הגופים. קל לזכור את הגופים בהם מתרחשת החריגה לפי צורת הנעל או האות L של הסדר שלהם (ומכאן שמם):


Yo Nosotros
Vosotros
El,Ella,Usted Ellos,Ellas,Ustedes


בפעלי "נעל" אות אחת משורש הפועל מתחלפת באות אחרת, וכאמור אינם מוטים בגוף ראשון ושני בצורת רבים. קיימות שלוש תת קבוצות עיקריות של חריגי ה"נעל" לפי החילוף:


Flaga Hiszpanii
Flaga Hiszpanii
Gramática - Verbos "Zapatos"
גוף e → ie e → i o → ue
Infinitivo entender pedir dormir
תרגום להבין לבקש לישון
Yo entiendo pido duermo
Tu entiendes pides duermes
El,Ella,Usted entiende pide duerme
Nosotros entendemos pedemos dormimos
Vosotros entendeis pedeis dormis
Ellos,Ellas,Ustedes entienden piden duermen
רשימת חריגי נעל[עריכה]

להלן כמה חריגי נעל מחולקים לשלוש הקבוצות שהוזכרו.

e → ie e → i o → ue
cerrar (לסגור) competir (להתחרות) almorzar (לאכול צהריים)
comenzar (להתחיל) conseguir (להשיג) costar (לעלות)
defender (להגן) pedir (לבקש) encontrar (לפגוש, להכיר)
empezar (להתחיל) reir (לצחוק) morir (למות)
mentir (לשקר) repetir (לעשות שוב) mostrar (להראות, להדגים)
pensar (לחשוב) seguir (לעקוב, להמשיך) mover (לזוז)
perder (לאבד) servir (להגיש) recordar (לזכור)
preferir (להעדיף) sonreír (לחייך) volver (לחזור)
tener freir (לטגן) comprobar (לבדוק)
venir medir (למדוד) probar (לבחון)
querer (לרצות) regir (למלוך) oler (להריח)
acender (לעלות) reir (לצחוק) devovler (להחזיר)
descender (לרדת) corregir (לתקן) disolver (להמיס, להעלים)
encender (להדליק) elegir (לבחור) doler (לכאוב)

כדאי לדעת:

שיטת החילוף הזאת נפוצה מאוד בדקדוק הספרדי גם מחוץ לפעלים. ברוב המילים הלטיניות בספרדית השיטה קיימת:Hebreo Latin Español
חדשה Nova Nueva
אש Focus Fuego
ספרד Hispania España

חריגים מיוחדים[עריכה]

חריגי גוף ראשון יחיד[עריכה]

פעלים רבים מקבלים חריגה מהכלל רק בגוף ראשון יחיד (yo). להלן מובאת רשימה של כמה מחריגי גוף ראשון יחיד, עם ההטייה לפי החריגה (רק בגוף ראשון):


Spanish Flag
Spanish Flag
El Vocabulario - Verbos irregulares en el primero person singular
פעלים חריגים בגוף ראשון יחיד
לראות, אני רואה

לדעת, אני יודע

ver, yo veo

saber, yo séחריגי G בגוף ראשון יחיד[עריכה]

תת-קבוצה עיקרית של הנ"ל אלו היא חריגי G שבהם מתווספת האות G לפועל לפני הסיומת:


Spanish Flag
Spanish Flag
El Vocabulario - Verbos irregulares en el primero person singular
פעלים חריגים בגוף ראשון יחיד
לבוא, אני בא

לעשות, אני עושה
להיות בעלים של, יש לי (באנגלית to have)
לצאת, אני יוצא
לשים, אני שם
להביא, אני מביא
ליפול, אני נופל
להשביע רצון, אני משביע רצון

venir, yo vengo

hacer, yo hago
tener, yo tengo
salir, yo salgo
poner, yo pongo
traer, yo traigo
caer, yo caigo
satisfacer, yo satisfagoכדאי לדעת:

פעלים עם חריגה כפולה:

כפי שניתן לראות ברשימה מופיעים הפעלים tener ו-venir, אשר כבר פגשנו כחריגי G גוף ראשון יחיד וגם כחריגי נעל. כאשר יש חריגה כפולה, בגוף ראשון נשתמש בחריגת גוף ראשון ובשאר שלושת הגופים תהיה חריגת "נעל" כפי שהוצגה. כלומר כאשר לגוף הראשון יש חריגה הנוגעת רק אליו, היא "דורסת" את החריגה שכוללת יותר גופים, אך רק בגוף ראשון.

חריגי Z בגוף ראשון יחיד[עריכה]

ישנה עוד חריגה של גוף ראשון יחיד שמתקיימת כאשר הפועל נגמר בתנועה לפני ה-cer או ה-cir..
הנטייה קיימת בגלל חילופי האותיות C וZ, אשר הן זהות בספרדית.
אמנם היה ניתן לצפות שהפועל יגמר בסיומת zo, כמו כל החלפת אותיות, אך הוא הולך כך:


Spanish Flag
Spanish Flag
El Vocabulario - Verbos irregulares en el primero person singular
פעלים חריגים בגוף ראשון יחיד
להידמות, אני דומה ל...

להכיר, אני מכיר
לנהוג, אני נוהג
להודות, אני מודה
לספק, אני מספק
להתעשר, אני מתעשר
להתעצב, אני מתעצב
לייסד, אני מייסד
לפרוח, אני פורח
להיות ראוי, אני ראוי
להוולד, אני נולד
להציע, אני מציע
להשתייך, אני שייך
לזהות, אני מזהה
להופיע, אני מופיע

parecer, yo parezco

conocer, yo conozco
conducir, yo conduzco
agradecer, yo agradezco
abastecer, yo abastezco
enriquecer, yo enriquezco
entristecer, yo entristezco
establecer, yo establezco
flore, yo florezco
mere, yo merezco
nacer, yo nazco
ofrecer, yo ofrezco
pertenecer, yo pertenezco
reconocer, yo reconozco
aparecer, yo aparezco


חשוב לזכור! יש גם חורגים מהחריגה הזו כמו decir ו-hacer שמופיעים בטבלה הראשונה.
גם פעלים הנגמרים ב"gir" או "ger" פועלים רגיל, ומסתיימים בגוף ראשון יחיד ב-j (לפני סיומת הגוף/זמן (הווה)).

E הופך ל-I בחריגים מיוחדים[עריכה]

כאשר יש פועל אשר בסיסו מסתיים ב-GU, הטיותיו הם כאלו:


Flaga Hiszpanii
Flaga Hiszpanii
Gramática - E -> I
גוף
Infinitivo Seguir
תרגום להמשיך
Yo sigo
Tu sigues
El,Ella,Usted sigue
Nosotros seguimos
Vosotros seguis
Ellos,Ellas,Ustedes siguen
הוספת Y[עריכה]

לבסיסי פועל המסתיימים ב-U, מוסיפים Y, שוב למעט הגופים "אנחנו" ו-"אתם/ן":


Flaga Hiszpanii
Flaga Hiszpanii
Gramática - Y
גוף
Infinitivo Incluir
תרגום לכלול
Yo incluyo
Tu incluyes
El,Ella,Usted incluye
Nosotros incluimos
Vosotros incluis
Ellos,Ellas,Ustedes incluyen
פעלים נוספים הפועלים על אותו עיקרון - Construir (לבנות), Destruir (להרוס), Excluir (לסלק/לגרוע), Huir (לברוח)

פעלים חריגים[עריכה]

הפעלים הבאים הם חריגים מאוד וללא שיטתיות. יש להכיר כל אחד מהם במיוחד:


Flaga Hiszpanii
Flaga Hiszpanii
Gramática - Verbos Especiales
גוף
Infinitivo Oler Decir Salir Oír Venir
תרגום להריח לומר לצאת לשמוע לבוא
Yo huelo digo salgo oigo vengo
Tu hueles dices sales oyes vienes
El,Ella,Usted huele dice sale oye viene
Nosotros olemos dicemos salimos oimos venimos
Vosotros oléis decís salís oís venís
Ellos,Ellas,Ustedes huelen dicen salen oyen vienen
  • oler -פועל זה (שפירושו "להריח") כולל בתוכו חוקים של פועל נעל O -> UE, אך בגופים שאינם מושפעים מחריג זה, גוף ראשון ושני רבים, יש החלפת אותיות בסיס.


הפרק הקודם:
הארוחות ומאכלים
פעלים חריגים בזמן הווה
תרגילים
הפרק הבא:
הפועל Hay ושימושים נוספים לפועל Tener