ספרדית/הציווי

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

הצווי - El Imperativo, בדומה לעיברית, הוא הזמן שבו נותנים הוראות, פקודות וגם בקשות. הצווי מוגדר לארבעה גופים בלבד: Tú, Usted, Vosotros, Ustedes, שכן לא ניתן לצוות על עצמך או על מישהו שלא נמצא. הציווי חריג משאר הזמנים בכך שיש הבדלים בין הצורה שלו בחיוב ובשלילה. נקודה מעניינת היא שזמן זה הוא הנפוץ ביותר בקרב מטיילים שמנסים לתקשר בשפה המקומית ע"י ביטויים מעשיים פשוטים ("לך לשם", "בוא לפה", "תן לי", "קח" וכו'), אך עם זאת, אנשים אשר לומדים את השפה בצורה מסודרת (כולל כתיבה וקריאה) מגיעים לזמן הציווי בשלב מאוחר יחסית בתהליך.
(ניתן לחלק את ההטייה הרגילה והחריגה לפעמים שונות)

הטיית פעלים בזמן ציווי[עריכה]

כמו בעברית, ניתן לצוות בשיחה רק על מישהו שנמצאים בשיחה איתו באותו רגע, כלומר גוף שני נוכח. אך כזכור בספרדית יש את הצורה הלא רשמית לגוף שני (את/ה - Tú, ובספרד גם אתם/ן Vostros) אך גם את הצורה הרשמית שמוטית לפי גוף שלישי - Usted (כבודו) ו-Ustedes (כבודם/ן ואמריקה הלטינית משתמשים במילה זו עבור אתם/ן).

בנוסף, ובניגוד לעברית, בספרדית ניתן לצוות גם על גוף ראשון רבים (אנחנו).

ציווי חיובי[עריכה]

Flaga Hiszpanii
Flaga Hiszpanii
Gramática - El Imperativo, Forma afirmativa
גוף -ar -er -ir
Infinitive hablar comer subir
תרגום לדבר לאכול לעלות
habla come sube
Usted hable coma suba
Vosotros hablad comed subid
Ustedes hablen coman suban
ציווי שלילי[עריכה]

Flaga Hiszpanii
Flaga Hiszpanii
Gramática - El Imperativo, Forma negativa
גוף -ar -er -ir
Infinitive hablar comer subir
תרגום לדבר לאכול לעלות
no hables no comas no subas
Usted no hable no coma no suba
Vosotros no habléis no comáis no subáis
Ustedes no hablen no coman no suban
כללים לשימוש[עריכה]

הציווי זמן פשוט ביותר, כיוון שיש מיעוט גופים וחריגים. על כמה כללים יש לשמור עם זאת.
בצורת הציווי, לרב הנושא מושמט (כי ברור למי מדברים). אם לא הנושא יעבור לאחר הפועל, וניתן גם להעבירו אחרי המושא:

  • ¡Come tú la manzana!
  • ¡Come la manzana tú!

כמו בעברית, ניתן להוסיף קריאה לשומע לפני הפועל, עם פסיק:

  • ¡Che, come la manzana!

עבור הצורה החיובית כינויי המושא יבואו לאחר הפועל וכמילה אחת. עבור הצורה השלילית - רגיל (לפני הפועל).

  • ¡ Come la manzana! → ¡Comela!
  • ¡ No comas la manzana! → ¡No la comas!

נזכיר לבסוף, שלמשפט בקריאה יש להוסיף סימן קריאה הפוך בתחילתו ("¡") וסימן קריאה "רגיל" בסופו ("!"), כפי שהודגם.


כדאי לדעת:

הכינוי Che הוא כינוי ארגנטינאי נפוץ לאדם אליו אתה פונה, כמו "חבר" או "אח שלי" בעיברית. הכינויי נהוג רק בארגנטניה, ועל כן ניתן למהפכן צ'ה גווארה, שמוצאו בארגנטינה.

בספרד נהוגים הכינויים hombre ו-mujer שמשמעותם הפשוטה "גבר" ו"אישה".
בכל העולם הלטיני נהוגים כינויי חיבה רבים נוספים בינהם flaco ו- chico.

בחנו את המשפטים הבאים:

  • La madre a su niño: ¡Come la manazana!
  • Piensa antes de hablar.
  • Termina tus tareas escolares.
  • No dejes la casa.

חריגת הציווי[עריכה]

בצורה מצחיקה ונוחה ללומד, הרבה חריגים ספרדיים הם פעלים די ראשיים, מה שמצד שני מחייב ללמדם.
חריגות הציווי הן מעטות מאוד ומחולקות לקבוצות, שאותן ניקח לפי חריגות ההווה.

קבוצת חריגי G[עריכה]

להזכירכם, חריגי G משפיעים על גוף ראשון יחד בצורה הזו:
caer- caigo; asir- asgo.
עם זאת גוף שני נמנע מהחריגה וגוף שלישי יורש אותה:


Flaga Hiszpanii
Flaga Hiszpanii
Gramática - El Imperativo, Forma Irregular afirmativa
גוף -er -ir
Infinitive caer asir
תרגום ליפול לאחוז
cae ase
Usted caiga asga
Vosotros caes asid
Ustedes caigan asganבצורה השלילית כל הגופים בכל החריגה הזו יקבלו תוספת G.


Flaga Hiszpanii
Flaga Hiszpanii
Gramática - El Imperativo, Forma Irregular negativa
גוף -er -ir
Infinitive caer asir
תרגום ליפול לאחוז
no caigas no asgas
Usted no caiga no asga
Vosotros no caigáis no asgáid
Ustedes no caigan no asganאצל חלק גדול מהפעלים הללו, גוף שני יחיד חיובי יאבד את הi/e הסופית.


Flaga Hiszpanii
Flaga Hiszpanii
Gramática - El Imperativo, Forma Irregular
גוף
Infinitive hacer poner decir tener venir yacer
תרגום לעשות לשים להגיד להיות בעלים של להגיע לנוח
haz pon di ten ven yazחריגי C[עריכה]

להזכירכם, בסיומות ocer, ecer וucir הC בגוף ראשון הופכת לZCO במקום ZO.
בהטייה החיובית, השינוי הינו רק בבגוף שלישי (במקרה תמיד לפני a).


Flaga Hiszpanii
Flaga Hiszpanii
Gramática - El Imperativo, Forma afirmativa
גוף -ecer -ocer -ucir
Infinitive agredecer conocer aducir
תרגום להודות להכיר להוכיח
agradece conoce aduce
Usted agradezca conozca aduzca
Vosotros agradecid conocid aducid
Ustedes agradezcan conozcan aduzcanושוב, כמו חריגי G, כל הגופים בשלילי מקבלים תוספת זו.


Flaga Hiszpanii
Flaga Hiszpanii
Gramática - El Imperativo, Forma negativa
גוף -ecer -ocer -ucir
Infinitive agredecer conocer aducir
תרגום להודות להכיר להוכיח
no agradezcas no conozcas no aduzcas
Usted no agradezca no conozca no aduzca
Vosotros no agradezcáis no conozcáis no aduzcáis
Ustedes no agradezcan no conozcan no aduzcan
הפרק הקודם:
הטיית פעלים בזמן עתיד
הציווי
תרגילים
הפרק הבא:
סיומות ותחיליות חשובות