מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ א, תשס"ט (ניסוי)/035806/תרגיל 3

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


הפניה לטופס


הפניה לפתרון של עפר ילין

רוכב אופניים יצא בשﬠה 08:00 מﬠיר או A, ורוכב אופניים שני יצא בשﬠה 09:00 מﬠיר A.

כל אחד מהרוכבים רכב במהירות קבוﬠה לﬠיר B. המרחק ביו A ל-B הוא 45 קײמ.

כאשר הרוכב הראשון הגיע לﬠיר B ָ הרוכב השבי ﬠדייו לא הגיע לﬠיר B והיה במרחק של 25 ק"מ ממנה.

מהירות הרוכב הראשון גדולה ב-m קמײש ממהירות הרוכב השני. וכידוע 0<m<5 .

  1. הבﬠ באמצﬠות m את שני הפתרונות האפשריים למהירות הרוכב השני.
  2. נסמן את שני הפתרונות שהבﬠת בסﬠיף א ב- x_1 וב-×_2 .
  3. מצא ﬠבור אילו ערכי m מתקיים x_1-x_2|>11

העשרה[עריכה]