מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/ישר/קטעים מיוחדים במשולש

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

משוואת התיכון[עריכה]

בהינתן קודקוד שממנו יוצא התיכון ששיעוריו וקודקודי הצלע שאליה התיכון מגיע ששיעוריהם משוואת התיכון לצלע הזאת היא

הוכחה[עריכה]

שיעורי אמצע הקטע הם ולכן שיפוע הישר העובר דרך שתי הנקודות הוא ונציב בנוסחה למשוואת הישר בשיפוע ונקודה

משוואת הגובה[עריכה]

בהינתן קודקוד שממנו יוצא הגובה ששיעוריו וצלע a מולו ששיעורי קודקודיה משוואת הגובה h לצלע a היא

הוכחה[עריכה]

שיפוע הצלע השלישית הוא ולכן שיפוע הגובה הוא והוא עובר דרך הקודקוד שממנו הוא יוצא ולכן המשוואה

משוואת חוצה הזווית[עריכה]

הוכחה[עריכה]

נסמן