לדלג לתוכן

מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/הפרבולה/התיאור הגרפי של הפרבולה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

משוואתה הכללית של פרבולה קנונית (כלומר פרבולה שקדקודה מתלכד עם ראשית הצירים) היא: .

הנקודה היא מוקד הפרבולה והישר הוא מדריך הפרבולה.

המרחק של הנקודה ממדריך הפרבולה הוא: (יש לשים לב כי זהו גם המרחק ממוקד הפרבולה, לפי הגדרת הפרבולה).

פרבולה קנונית מהצורה מוגדרת ברביעים ו- (הראשון והרביעי), כלומר תהא נקודה על הפרבולה ששיעור ה- שלה הוא , אזי לערך זה מתאימים שני ערכי שערכם המוחלט הוא  :

נוכיח זאת על-ידי הצבה פשוטה במשוואת הפרבולה הקנונית:

נציב ונקבל:

נניח כי ונקבל:

מ.ש.ל

על דרך זו נבין מדוע לפרבולה מהצורה , המוגדרת ברביעים ו- (השני והשלישי), לנקודה ששיעור ה- שלה הוא , מתאימות הנקודות: