מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה (רשימה כוללת)/האלכסונים במקבילית מחלקים אותה לארבע משולשים שווי שטח

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

במקבילית האלכסונים מחלקים אותה לארבע משולשים שווי שטח. משום, שהאלכסונים חוצים זה את זה ואם נתבונן בכל משולש הבנוי משתי צלעות של המקבילית ומאלכסון נראה שחצי האלכסון השני הוא תיכון במשולש, ותיכון מחלק משולש לשני משולשים שווי שטח (אם נתבונן בשני משולשים שמייצר אות התיכון נראה שיש להם אותו גובה והבסיסים שווים לכן הם שווי שטח)


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.