מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/מרובעים/במקבילית כל זוג צלעות שוות זו לזו

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
את המשפט נוכיח בעזרת בניית עזר מ-A ל-C

נתונים -

1)

2)

3) (נובע מהמשפט הראשון בעמוד זה)


הוכחה -

4) (זוויות מתחלפות בין מקבילים שוות זו לזו)

5) (שיוויון הינו רפלקסיבי - כל דבר שווה לעצמו)

6) (מ3,4,5 משפט חפיפה שני - ז.ז.צ)

7) (צלעות מתאימות במשולשים חופפים - נובע מ6)

8) (צלעות מתאימות במשולשים חופפים - נובע מ6)