לדלג לתוכן

משתמש:יניב לוי543/ארגז חול/פתגמים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.


 • משתמש:יניב לוי543/ארגז חול/פתגמים/טובל ושרץ בידו
 • משתמש:יניב לוי543/ארגז חול/פתגמים/הקדמה לנושא של הפתגמים
 • משתמש:יניב לוי543/ארגז חול/פתגמים/Ab esse ad posse
 • משתמש:יניב לוי543/ארגז חול/פתגמים/"אילני סרק- קולם הולך/ איסתרא בלגינא קיש קיש קריא"

הקדמה לנושא

[עריכה]

הקדמה לנושא של הפתגמים

פתגמים עבריים וארמים

[עריכה]
 1. "אילני סרק- קולם הולך/ איסתרא בלגינא קיש קיש קריא"
 2. פיו וליבו שווים
 3. "טובל ושרץ בידו"
 4. "איזהו גיבור? הכובש את יצרו"
 5. "איזהו חכם? הלומד מכל אדם"
 6. "איזהו מכובד? המכבד את הבריות"
 7. "כל ישראל ערבים זה לזה"
 8. "אחד בפה ואחד בלב"
 9. "כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים"
 10. "אני ואפסי עוד"
 11. "קופת שרצים תלויה לו מאחוריו"
 12. "עבד כי ימלוך"
 13. "הווי דן כל אדם לכף זכות"
 14. "הכניס פיל בקופו של מחט"
 15. "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו"
 16. "המדליק נר מנר זה דולק וזה אינו חסר"
 17. "כשהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים"
 18. "פתח פיך ויאירו דבריך"
 19. "וישמן ישורון ויבעט"
 20. "אבי ייסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים"
 21. "נלחם בטחנות רוח"
 22. "אלוהים עוזר למי שמאמין בעצמו."
 23. "אלוהים נמצא בפרטים הקטנים."
 24. "אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך
 25. "אמור מעט ועשה הרבה."
 26. "אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי?"
 27. "אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי הקיר"
 28. "אם תרצו אין זו אגדה."
 29. "את טבע האדם אי אפשר לשנות."
 30. "אם תתחיל עכשיו, תוכל לסיים בקרוב."
 31. "את הנעשה אין להשיב."
 32. "את אשר יגורתי בא לי"
 33. "ארץ ישראל היא פלטרין של מלך."
 34. "אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים."
 35. "אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון"
 36. "איזהו חכם - הרואה את הנולד."
 37. "איזהו עשיר? - השמח בחלקו."
 38. "לפום גמלא שיחנא"
 39. "לפום צערא אגרא"
 40. "תעלא בעידניה סגיד ליה"
 41. "קדרא דבי שותפי, לא חממי ולא קררי"
 42. "אין עשן ללא אש."
 43. "בישראל התנהג כישראלי"
 44. "אכול ושתה כי מחר נמות."
 45. "המלבין פני חברו ברבים - אין לו חלק לעולם הבא."
 46. " על ראש הגנב בוער הכובע."
 47. "תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשמה."

פתגמים לטיניים

[עריכה]
 1. "Ab esse ad posse"
 2. ".Audiatur et altera pars"
 3. ".Cibi condimentum est fames"

פתגמים הולנדיים

[עריכה]
 1. "Als de kat gaat weg, de muizen uit te gaan dansen."
 2. "Wanneer het waterniveau daalt het ijs is gebroken."
 3. "De pen is sterker dan het zwaard."
 4. "Passie is als de gedachte."
 5. "Onbeschaamde bezit de helft van de wereld."
 6. "Een goed begin is het halve werk al."
 7. "Goede daad is goud."
 8. "Een wijs man moest een half woord genoeg."
 9. "Beter een half ei dan een lege dop."
 10. "Het leven is niet altijd even rooskleurig."
 11. "Wat je leert in hun jeugd, doen het goed tijdens de oude dag."
 12. "Elke pot is voorzien van een deksel."
 13. "Weigeren het af."
 14. "Een boer niet eet wat hij niet weet."
 15. "Weet wat je zegt, maar alles wat je weet niet vertellen."
 16. "Wie zaait wind korte eind."
 17. "Grootvader klok tikt in beter dan ergens anders."
 18. "Shut up is om in te stemmen."