מייפל/פונקציות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשיפונקציה בנעלם יחיד[עריכה]

נניח כי מעוניינים להגדיר את הפונקציה . לשם כך נבצע:

f:=x->exp(x)-3/x;


print(f(1), `is also equal to `, evalf(f(1)))

e-3, is also equal to , -.281718172


הגדרה חלופית[עריכה]

ניתן להגדיר פונקציה גם באמצעות:

f(x):=exp(x)-3/x


אך צורה זו אינה מומלצת. בשיטה זו, יקפוץ חלון אשר ישאל האם מדובר ב-Function definition או ב-Table assignment. יש לבחור באפשרות הראשונה.

פונקציה במספר נעלמים[עריכה]

g:=(x,y,z) -> x^2+y^2+z^2;


g(1,2);

Error, invalid input: g uses a 3rd argument, z, which is missing


g(1,2,3);

14


הרכבת פונקציות[עריכה]

f:=x->sin(x); g:=3f^2-f; g(3);

הפרק הקודם:
השימוש ב-plot ובדומיו
פונקציות הפרק הבא:
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי