לדלג לתוכן

מייפל/השימוש ב-plot ובדומיו

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשיהפונקציה plot מאפשרת להציג פונקציות בצורה גרפית.

השימוש הפשוט ביותר הוא הזנת הפונקציה המבוקשת:

plot(sin(x)/x)


ניתן לבקש גרף בתחומים הרצויים:

plot(sin(x)/x,x=-4..4)


ניתן לשרטט מספר פונקציות על אותו גרף (מייפל דואגת לצבוע כל קו בצבע שונה):

plot({x,x^2,x^3},x=-5..5)


ניתן להוסיף כותרת:

plot(exp(x), title = `exponential growth`)


ניתן לבחור בין אפשרויות מתקדמות יותר, ובסביבה גרפית, באמצעות הרצת:

plots[interactive](abs(x^4))


בחרו למשל ב-Complex 3D plot.

גרפים תלת ממדיים עם plot3d[עריכה]

הדרך הפשוטה ביותר לשרטט גרף תלת ממדי היא:

plot3d(sin(x)*exp(y),x=-Pi..Pi,y=-5..5)


על מנת לשרטט תוך שימוש בקווי גובה, יש להריץ:

plot3d(x^2+y^2,x=-5..5,y=-5..5,style=contour)


ניתן לשנות את הדיוק (הרזולוציה) באמצעות השימוש ב-grid כך:

plot3d(x^2+y^2,x=-2..2,y=-2..2,grid=[10,10])


ניתן לשנות את אופן פילוג הצבעים באמצעות נוסחה מתאימה:

plot3d(x^2+y^2,x=-2..2,y=-2..2,color=x^2+y^2)


לשם קבלת צבע אחיד, ניתן לכתוב למשל: color=yellow.


הפרק הקודם:
השימוש ב-simplify ובדומיו
השימוש ב-plot ובדומיו הפרק הבא:
פונקציות