מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/חיפוש לינארי ובינרי/תרגילים/מציאת מספר איברים בתחום/שאלה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

אנא כתוב מימוש יעיל לפונקציה Find-Num-In-Range(A, a, b), המקבלת:

  1. מערך ממויין A של מספרים שלמים חיוביים
  2. מספר שלם חיובי a
  3. מספר שלם חיובי b גדול ממש מa

ומחזירה את מספר האיברים בA שכל אחד מהם נמצא בתחום .דוגמה:

אם A = [1, 2, 4, 5, 99 , 11999], אז Find-Num-In-Range(A, 3, 99) תחזיר 2 (יש שני איברים בתחום).