לדלג לתוכן

יוונית קלאסית/תורת הצורות/קוניונקטיבוס/present

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

פועל תמטית (thematic verb)

[עריכה]

אספקט הקוניונקטיבוס (coni) זהה בסיומותיו לסיומות הווה חיווי לבד מהארכת התנועה התמטית.

ουσιν ετε ομεν ει εις ω
ωσιν ητε ωμεν ῃς ω

אקטיבי

[עריכה]
מספר גוף סיומת ממערכת ראשונה סיומת עם תנועה תמטית גזע אפסילון (ποιέω) גזע אפלא (τιμάω)[1] גזע אומיקרון (δηλόω)[2] גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)

[3]

יחיד ראשון - λύω ποιῶ [4] τῑμῶ (δηλόω) δηλῶ [5] διώκω γράφω νομίζω πείθω φαίνω
שני ς λύῃς ποιῇς τῑμᾷς (δηλόῃς) δηλοῖς[6] διώκῃς γράφῃς νομίζῃς πείθῃς φαίνῃς
שלישי [7] σι (τι λύῃ ποιῇ τῑμᾷ (δηλόῃ) δηλοῖ[8] διώκῃ γράφῃ νομίζῃ πείθῃ φαίνῃ
רבים ראשון μεν λύωμεν ποιῶμεν τῑμῶμεν (δηλόωμεν) δηλῶμεν διώκωμεν γράφωμεν νομίζωμεν πείθωμεν φαίνωμεν
שני τε λύητε ποιῆτε τῑμᾶτε (δηλόητε) δηλῶτε διώκητε γράφητε νομίζητε πείθητε φαίνητε
שלישי νσι (ντι) λύωσι ποιῶσι(ν) τιμῶσι(ν) (δηλόωσι) δηλῶσι διώκωσι γράφωσι νομίζωσι πείθωσι φαίνωσι

מדיום וסביל

[עריכה]
מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית גזע אפסילון (ποιέω) גזע אפלא (τιμάω)[9] גזע אומיקרון (δηλόω) גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון μαι λύωμαι ποιῶμαι (τιμάομαι) τιμῶμαι (δηλόωμαι) δηλῶμαι διώκωμαι γράφωμαι νομίζωμαι πείθωμαι φαίνωμαι
שני ει [10] λύῃ ποιῇ [11] (τιμάει) τιμᾷ (δηλόῃ) δηλοῖ διώκῃ γράφῃ νομίζῃ πείθῃ φαίνῃ
שלישי ται λύηται ποιῆται (τιμάεται) τιμᾶται (δηλόηται) δηλῶται διῴκηται γράφηται νομίζηται πείθηται φαίνηται
רבים ראשון μεθα λυώμεθα ποιώμεθα (τιμαόμεθα) τιμώμεθα (δηλοώμεθα) δηλώμεθα διωκώμεθα γραφώμεθα νομιζώμεθα πειθώμεθα φαινώμεθα
שני σθε λύησθε ποιῆσθε (τιμάεσθε) τιμᾶσθε (δηλόησθε) δηλῶσθε διώκησθε γράφησθε νομίζησθε πείθησθε φαίνησθε
שלישי νται λύωνται ποιῶνται τιμῶντο (δηλόωνται) δηλῶνται διώκωνται γράφωνται νομίζωνται πείθωνται φαίνωνται

פועל אתמטיים

[עריכה]

סיומת אקטיבי

[עריכה]
מספר גוף מערכת סיומות פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δω\δο) [12] מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי

(δείκνῡμι גזע δεικ),

יחיד ראשון μι ἱῶ ἱστῶ διδῶ δεικνύω
שני ς ἱῇς ἱστῇς διδῷς δεικνύῃς
שלישי σι (τι) ἱῇ ἱστῇ διδῷ δεικνύῃ
רבים ראשון μεν ἱῶμεν ἱστῶμεν διδῶμεν δεικνύωμεν
שני τε ἱῆτε ἱστῆτε διδῶτε δεικνύητε
שלישי ᾱσι (ν)ἱῶσι [13] ἱστῶσι διδῶσι δεικνύωσι


סיומת מדיום

[עריכה]
מספר גוף מערכת סיומות פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δω\δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי

(δείκνῡμι גזע δεικ),

יחיד ראשון μαι ἱῶμαι ἱστῶμαι διδῶμαι δεικνύωμαι
שני σαι ἱῇ ἱστῇ διδῷ δεικνύῃ
שלישי ται ἱῆται ἱστῆται διδῆται δεικνύηται
רבים ראשון μεθα ἱώμεθα ἱστώμεθα διδώμεθα δεικνυώμεθα
שני σθε ἱῆσθε ἱστῆσθε διδῶσθε δεικνύησθε
שלישי νται ἱῶνται ἱστῶνται διδῶνται δεικνύωνται


הערות שוליים

[עריכה]
 1. ^ זהה בכל צורותיו לצורת הווה מתמשך
 2. ^ זהה לצורת הווה מתמשך ביחיד
 3. ^ יש להשים לב שהגזע של הקוניוקטיבוס הוא present כלומר מורחב. הארכות הסיומת היא לאטא. לעומת זאת בעתיד חיווי יש הארכות של התנועה הקודמת. במילים אחרות φανῶ, φανεῖς, φανεῖ, φανοῦμεν, φανεῖτε, φανοῦσι הן צורות העתיד.
 4. ^ זהה לצורת הווה מתמשך
 5. ^ זהה לצורת הווה מתמשך
 6. ^ זהה לצורת הווה מתמשך
 7. ^ זהה לצורת המדיום גוף שני קוניונקטיבוס
 8. ^ זהה לצורת הווה מתמשך
 9. ^ זהה בכל צורותיו לצורת הווה מתמשך
 10. ^ סיגמה נופלת בין שתי תנועות ולכן יש כיווץ
 11. ^ זהה לצורת הווה מתמשך ביוונית אתונאית
 12. ^ כיווץ בין תנועת הגזע אומגה לאטא של הקוניונקטיבוס.
 13. ^ עובר כיווץ בין תנועה הגזע לסיומת ασι