דקדוק העברית החדשה/ההגה/הברות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.ההברה היא יחידה מובחנת שעל פיה נבנית המילה. היא בנויה מעיצורים ותנועות.

בעברית יש רק שני סוגי הברה:

  • הברה פתוחה - עיצור המונע בתנועה [CV],
  • הברה סגורה - הפותחת בעיצור מונע, ומסתיימת בעיצור סוגר ללא תנועה. [CVC]

לדוגמא: המילה דרך, לפי הדקדוק המסורתי, וגם לפי הבלשנות החדשה, מחולקת לשתי הברות:

  • הברה פתוחה [CV]: [דֶ] ובכתבל"ה [de] (העיצור ד המונע בתנועה המסומנת בסגול),
  • הברה סגורה [CVC]: [רך] ובכתבל"ה [rex] (העיצור [ר] שהונע בתנועה המסומנת בסגול, ועיצור סוגר [כ])

צרורות עיצורים ודו-תנועה בעברית העדכנית[עריכה]

בעברית העדכנית במבטאו הישראלי (כלומר המושפע מן "המערב" דובר האנגלית והגרמנית, ומהשפות הסלביות בעקבות עליית יהודי ברה"מ לשעבר), קיימות מילות שאולות מן הלעז ובהם צורות הברה שלא היו קיימות בה בעבר. למשל הברות ובהן צרורות עיצורים: [CVCC], [CCVC], [CVCC].

בלשון חכמים, היא לשון חז"ל, הלשון שנלמדה ואולי גם דוברה בתקופת חורבן הבית ולאחריו, והשתמר במשנה ובספרות המדרשית והתלמודית, כדי להימנע מהבעת צרור עיצורים בתחילת מילה, נוספה א עזר "פרוסטטית", וכך במקום צמד הברות כמו סטדיון הוסיפו א וכך נתקבל אסטדיון (או איצטדיון). בזאת הופרדו העיצורים ס - לסוף הברה [איס] ואילו ט הצטרפה לתחילת ההברה הבאה [טד] והתקבל [איס-טד-יון].

מעניין שגם כיום, היהודים יוצאי עיראק מתקשים לפתוח מילה בעיצור ללא תתנועה ומוסיפים א-עזר במקרים רבים: הרבה איזמן עבר. אידלת אחת פותחת אישני חדרים.

בעברית העדכנית כפי שהיא נהגית כיום, חזרו להביע למעשה תנועות מורכבות, בעקבות איבוד עיצורים לועיים (ע, ח, ק, ט ועוד) וסדקיים (א, ה) והפיכתם לתנועות, וכן בעקבות השפעת מילים לועזיות.

לדוגמא

- עיצורי א וגם ה (ואולי גם ח ו-ק הלועיים) נקראים סדקיים, כי הם נוצרים בסדק הפה, המקום בו הגרון נפתח אל חלל הפה.

סימון צורת ההברה CV[עריכה]

  • מקום בהברה שיש בו עיצור יסומן באות C, שהיא ראש-התיבה קונסוננטה consonant.
  • מקום בהברה שיש בו תנועה יסומן באות V, שהיא ראש-התיבה וואל Vowel באנגלית, שאין אפילו איך לכתוב את הגייתה בעברית.

מציאות נפשית של הברות[עריכה]

לא ברור אם ניתוח המילים להברות נעשה במוח האנושי לצורך יצירת המילה בדיבור או בהבנה משמיעה.

לדעתו של ג'רי פודור, הוגה רעיון השפה הנפשית "מנטליזית" (שכלית) התשובה היא חיובית. כן!

בתחום הגות הבלשנות (פילוסופיה של לינגוויסטיקה, אם דרושה לכם ההלעזה), נשאלת שאלת הריאליה הפסיכולוגית, המציאות הנפשית כלומר השכלית של תהליך ניתוח ההברות במוח ובשאר אברי החשיבה של הגוף. חלוקת המילים להברות אינה הכרחית, ויתכן שאנו שומעים מילים באופן אחר, דרך החלוקה לעיצורים ולתנועות.

לדוגמא המילה אנציקלופדיה שיכולה להישמע גם אנציגלופדיה אנטסיקלופג'ה נסיקלופדייא ועשויה להתחלק בשכלנו להברות כך:

  • אנ-ציק-לו-פד-יה כמקובל, CVC CVC CV CVC CV
  • או שמא אנצי-קלו-פדיַ בשיטת VCCV CCV CCVV?
  • או א-נטסי-קלו-פדִיַ V CCCV CCV CCVV

בעניין זה ראו נא בהרחבה בפרק המבוא של ויקיספר הגות הנפש על יסודות המחשבה, התחושה והשפה האנושית במוח האנושי, בתקשורת בעלי חיים, ובמחשבים ורובוטים.


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.