גרמנית/נספחים/פעלים עם מילות יחס

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לפניכם טבלה ובה רשימת פעלים נפוצים שהולכים יחד עם מילת יחס (ויחסה) מסוימת. שימו לב, שחלק מן הפעלים עשויים להופיע ביחד עם מילות יחס (ויחסות) שונות, ובהתאם, משמעותם משתנה! חלק מן הפעלים הם פעלים רפלקסיביים, ומופיעים עם כינוי הגוף העצמי sich (שנוטה, אף הוא, בהתאם לגוף וליחסה). חלק מן הפעלים באים בתבנית יחד עם שמות עצם.

מקרא יחסות וקיצורים:


פירוש פועל ומילת יחס
להיות תלוי ב־

abhängen von

לתת דעתך ל־

achten auf + Akk.

להתחיל ב־

anfangen mit

לרגוז על

sich ärgern über + Akk.

להשתעשע מ־

sich amüsieren über + Akk.

לעבוד על (משימה)

arbeiten an + Dat.

לקרוא ל־, לעודד ל־

auffordern zu

להגביל ל־

begrenzen auf + Akk.

לנמק ב־

begründen mit

לתרום ל־

beitragen zu

להתלונן על

sich beklagen über + Akk.

להתלונן אצל

sich beklagen bei

להתלונן על

sich beschweren über + Akk.

להתלונן אצל

sich beschweren bei

לדווח על

berichten über + Akk.

לעסוק ב־

sich beschäftigen mit

להגביל עצמו ל־

sich beschränken auf + Akk.

להיות מורכב מ־

bestehen aus

להשתתף ב־

sich beteiligen an + Dat.

לראות דבר־מה כ־

etwas betrachten als + Akk.

להציג מועמדות ל־

sich bewerben um

לאפיין דבר־מה כ־

etwas bezeichnen als + Akk.

להסתמך על, להתייחס ל־

sich beziehen auf + Akk.

לבקש את

bitten um

להודות על

danken für

לחשוב על

denken an + Akk.

לדון על

diskutieren über + Akk.

להתאים ל־

sich eignen für / zu

להזמין ל־

jdn. einladen zu

להתגייס לטובת

sich einsetzen für

להתכונן לקראת

sich einstellen auf + Akk.

להחליט בעד / נגד

sich entscheiden für / gegen

לזכור את

sich erinnern an + Akk.

להכיר, לזהות לפי

erkennen an + Dat.

לצפות לדבר־מה מ־ (מישהו)

etwas erwarten von jdm.

לחסור

es fehlt an + Dat.

להיות אחרי, להיות העוקב של

folgen auf + Akk.

לשאול, להתעניין ב־

fragen nach

לחכות בציפייה לקראת, לשמוח (על מה שיקרה)

sich freuen auf + Akk.

לשמוח (על מה שקיים)

sich freuen über + Akk.

לפחד מ־

sich fürchten vor + Dat.

להשתייך ל־

gehören zu

להחשב כ־

gelten als + N

להתרגל ל־

sich gewöhnen an + Akk.

לראות כ־

halten für

מדובר ב־

es handelt sich um

לעזור ב־

helfen bei

להעלים עין מ־

hinwegsehen über + Akk.

להתעלם מ־, לא להתחשב ב־

sich hinwegsetzen über + Akk.

ליידע מישהו אודות

jdn. / sich informieren über + Akk.

להלחם על

kämpfen für / um

לטפל ב־

sich kümmern um

לסבול מ־(מחלה)

leiden an + Dat.

לסבול מ־, עקב

leiden unter + Dat.

לחסור

es mangelt an + Dat.

להרהר ב־

nachdenken über + Akk.

לנטות ל־

neigen zu

להתאים ל־

passen zu

להביא בחשבון

rechnen mit

לשוחח עם (אדם)

reden mit jdm.

לשוחח על (נושא)

reden über + Akk.

להתאים עצמו ל־

sich richten nach

לכתוב אל

schreiben an + Akk.

להגן מפני

(sich) schützen vor + Dat.

לדאוג ל־ (שיקרה)

sorgen für

לדאוג ל־ (שמא יקרה לו משהו)

sich sorgen / Sorgen machen um

להיות ממוצא, לנבוע מ־

stammen aus / von

למות כתוצאה מ־

sterben an + Dat.

להסתמך על

sich stützen auf + Akk.

להחליף ב־, תמורת

tauschen gegen

לקחת חלק ב־

teilnehmen an + Dat.

לחלום על

träumen von

לדון ב־, לשוחח על

sich unterhalten über + Akk.

לקבוע עם (מישהו)

sich verabreden mit jdm.

להשוות ל־

vergleichen mit

להתאהב ב־

sich verlieben in + Akk.

לפנות ל־

sich wenden an + Akk.

לדעת על

wissen über + Akk. / von

להמנות על

zählen zu

להכריח ל־, לכפות

zwingen zu