לדלג לתוכן

בגרות בעברית/שאלון א

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מבנה כללי[עריכה]

שאלון ה' מהווה את השאלון הראשון במבחן הבגרות בעברית. כאשר הציון הסופי בעברית מורכב משני השאלונים א' וב', (החישוב הוא: מחברים את תוצאות שני השאלונים ומחלקים בשתיים).

הנושאים בבחינה הם: הבנה והבעה, אוצר המילים, שם המספר, תחביר ומערכת הצורות. הנושאים מחולקים לשלושה פרקים.

פרק ראשון - הבנה והבעה[עריכה]

ניקוד[עריכה]

בפרק זה 50 נקודות, שהם 25 נקודות מהציון הסופי (שאלון א' וב').

מבנה השאלות[עריכה]

בפרק זה שבע שאלות; שש שאלות הבנה והבעה ושאלת סיכום אחת. יש לענות על כל השאלות.

תוכן השאלות[עריכה]

  • טקסט או טקסטים בהיקף כולל של 500 – 750 מילים. סוגי הטקסטים: מידע (כגון ערך אנציקלופדי, דף הדרכה, תרשים או טבלה) או טיעון.
  • שאלות על הטקסט ברמות שונות (הבנה לוקלית, הבנה גלובלית, פרשנות וביקורת) ומהיבטים שונים (תוכן, מבנה, לשון ורטוריקה).
  • כתיבת סיכום.
  • כתיבה בזיקה לטקסט או שלא בזיקה לטקסט (כגון טיעון בהיקף מצומצם, דף מידע, מכתב תלונה).

פרק שני - אוצר המילים והמשמעים, שם המספר[עריכה]

ניקוד[עריכה]

בפרק זה 26 נקודות, שהם 13 נקודות מהציון הסופי (שאלון א' וב').

מבנה השאלות[עריכה]

בפרק זה שבע שאלות; חמש שאלות על אוצר המילים ומשמעם, ושתי שאלות על שם המספר. יש לענות על כל השאלות.

תוכן השאלות[עריכה]

אוצר המילים והמשמעים[עריכה]

  • פירושי מילים וביטויים
  • ניתוח של ערכים מילוניים והשוואה ביניהם
  • יחסי מילים ומשמעים כגון נרדפות, מטפורות, הומונימים, ניגודיות, פוליסמיה, קונוטציה, שדה סמנטי, הומופונים, הומוגרפים, היכללות, קולוקציות (דרכי ההצטרפות של מילים), עגה (סלנג):

שם המספר, אותיות השימוש ומילות היחס[עריכה]

שתי שאלות.

  • נטייה ושימוש תקינים

פרק שלישי - תחביר ומערכת הצורות[עריכה]

ניקוד[עריכה]

בפרק זה 24 נקודות, שהם 12 נקודות מהציון הסופי (שאלון א' וב').

מבנה השאלות[עריכה]

בפרק זה שמונה שאלות; ארבע שאלות על תחביר וארבע שאלות על מערכת הצורות. יש לענות על ארבע שאלות מתוך שמונה, ניתן לבחור איזה ארבע שאלות שרוצים.