לדלג לתוכן

ארמית/דקדוק

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

גופים[עריכה]

 1. אנא/ אנה - אני (ההבדל בין "אנא" ל"אנה" אינו דקדוקי אלא תלוי בתקופה - בתנ"ך נכתב בה"א ובתקופות מאוחרות יותר - באל"ף).
 2. אנת/ את - את/ה.
 3. איהו - הוא.
 4. איהי - היא.
 5. אנן - אנחנו.
 6. אתון - אתם.
 7. אינהו- הם.

כינויי שייכות[עריכה]

 1. דידי - שלי.
 2. דידך - שלך.
 3. דידיה - שלו.
 4. דידה - שלה.
 5. דידן - שלנו.
 6. דידכו- שלכם.
 7. דידהו/דילהון - שלהם. (התלמוד הבבלי משתמש במילה: "דידהו")

כינויי יחס[עריכה]

 1. לי - לי.
 2. לך - לך.
 3. ליה - לו.
 4. לה - לה.
 5. לן - לנו.
 6. לכון- לכם/לכן.
 7. להון - להם/להן.

כינויים רומזים[עריכה]

 1. יתי - אותי.
 2. יתך/יתייך - אותך.
 3. יתיה - אותו.
 4. יתה - אותה.
 5. יתן - אותנו.
 6. יתכון - אתכם/אתכן.
 7. יתהון - אותם/אותן.

הערה חשובה: בתלמוד הבבלי אין שימוש במילה "ית (=את), ולכן גם אין שימוש בכל הכינויים הרומזים דלעיל. במקום זאת, מוסיפים לפועל המדובר את הסיומות המתאימות.

פעלים[עריכה]

ראו מערכת הפעלים

 1. למיפעל - לפעול. כשפ"א הפועל אל"ף - האל"ף נעלמת ואומרים "למיעל" - ללא פ"א הפועל).
 2. לאפעולי - להפעיל.
 3. למיפעלה - להפעילה.
 4. למיפעליה - להפעילו.
 5. פעילנא - פעלתי/ (אני) פועל/ אפעל.
 6. הוה פעילנא - הייתי פועל (=הן במובן של "was doing" והן במובן של "would be doing").
 7. פעלת - פעלת (לזכר ולנקבה).
 8. קפעל/ קא פעל - פעל (ה"ק-"/"קא-" הוא קיצור של המילה "קאי" בארמית שפרושה "עומד", והיא משומשת כתמורה ללשון החז"לית כשרוצים לספר על תחילת פעולה, למשל: עמד ואמר, עמד וקרא, עמד וסיפר וכיוצא באלו).
 9. פעיל - פועל.
 10. יפעל - יפעל.
 11. יש ארמיים המשתמשים במלה "אֶת" (בארמית: "ית") ויש שאינם משתמשים בה. כך או כך - אין גם להשתמש וגם לא להשתמש בה באותו טקסט ארמי.

כינויי שייכות[עריכה]

 1. הסופית " ֵיה" לזכר בגוף שלישי מקבילה לסופית "ו" בעברית (ארנקֵיה - ארנקו).
 2. הסופית "ה" לנקבה בגוף שלישי בארמית ובעברית הן בעלות משמעויות זהות (ארנקה - ארנקה).
 3. הסופית "ין" לרבים גוף ראשון בארמית מקבילה לסופית "נו" בעברית (ארנקין - ארנקנו - הארנק שלנו).
 4. הסופית "ן" לרבים גוף ראשון בארמית מקבילה לסופית "ינו" בעברית (ארנקן - ארנקנו - הארנקים שלנו) (אני לא בטוח בזה, ויכול להיות שאין הבדל בין "ן" ל"ין").
 5. הסופית " ִיךְ" לנקבה בגוף שני(?) בארמית מקבילה לסופית "ך" בעברית - הארנק שֶׁלָּךְ (אני לא בטוח בזה, יכול להיות שמדובר בגוף שלישי)