אספרנטו/קורס מזורז/שיעור 6

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מושא ישיר[עריכה]

בשיעור זה נלמד את אחד מכללי הדיקדוק החשובים באספרנטו. כדי להבין אותו היטב, יש להכיר את שלושת המושגים הבסיסיים בתחביר: נושא, נשוא ומושא.

במשפט "הילד משחק בגן" הפועל "משחק", שמתאר את הפעולה שהתבצעה, הוא הנשוא. "הילד", שביצע את הפעולה, הוא הנושא. "בגן" הוא תיאור המקום שבו התבצעה הפעולה. לתיאור של מקום הפעולה, הזמן שבו התבצעה, הסיבה לביצועה וכו' קוראים בשם מושא.

בכל המשפטים שנתקלנו בהם עד כה, המושא התאפיין על ידי מילת יחס כלשהי. מושא כזה נקרא מושא עקיף.

 • La infano sidas sur la planko: הילד יושב על הרצפה.
 • La ŝuoj staras antaǔ la seĝo: הנעלים מונחות לפני הכסא.
 • La knabino kuŝas en la lito: הילדה שוכבת במיטה.
 • Ni promenas al la urbo: אנחנו הולכים אל העיר.

שימו לב למשפט הבא: "הילד כותב מכתב". גם במשפט הזה "הילד" הוא הנושא, "כותב" הוא הנשוא ו"מכתב" הוא המושא. אלא שהפעם המושא מתאר את האובייקט שעליו נעשתה הפעולה. מושא כזה נקרא מושא ישיר.

בעברית, כשמושא ישיר הוא שם עצם מיודע, תופיע לפניו מילת היחס "את". במשפט "הילד קורא את המכתב" שם העצם (המיודע) "המכתב" הוא מושא ישיר, שכן הוא האובייקט שעליו בוצעה פעולת הקריאה. כיוון שהוא מיודע, מופיעה לפניו מילת היחס "את". באספרנטו, בשני המקרים לא תופיע לפני מושא ישיר מילת יחס. במקום זאת, תתווסף אחרי המושא הישיר הסיומת n, שנקראת "אקוזטיבו".

 • La knabo manĝas pomon: הילד אוכל תפוח.
 • La knabo manĝas la pomon: הילד אוכל את התפוח.
 • La knabino vendas florojn: הילדה מוכרת פרחים.

חשוב לזכור: מושא ישיר באספרנטו יאופיין על ידי הסיומת n. מושא עקיף מאופיין על ידי מילת יחס שצמודה אליו.

כאשר המושא הישיר מכיל תארי שם, הסיומת n תתווסף גם אליהם.

 • Mi legas belan libron: אני קורא ספר יפה.
 • Mi havas belajn librojn: יש לי ספרים יפים.

הסיבה העיקרית להוספת הסיומת n היא שבאספרנטו סדר המילים במשפט הוא גמיש לחלוטין. אלמלא הסיומת n לא היה ניתן להבחין בין הנושא למושא. הוספת הסיומת n פותרת את הבעיה ומאפשרת לסדר את המשפט בכל סדר שהוא מבלי לפגוע במשמעות.

 • La infanoj ludas en la ĝardeno = En la ĝardeno ludas la infanoj: הילדים משחקים בגן.
 • La patro fumas pipon = Pipon fumas la patro: האב מעשן מקטרת.

דוגמאות נוספות:

 • Li lernas Esperanton: הוא לומד אספרנטו.
 • En la ĝardeno George manĝas pomon: ג'ורג אוכל תפוח מהגן. "תפוח" הוא המושא הישיר. "בגן" הוא מושג עקיף.
 • "Li diras "bonan vesperon: הוא אומר "ערב טוב".
 • ?Ĉu vi skribas al via amikino longan leteron: האם אתה כותב לחברתך מכתב ארוך?
 • La infano amas la patron kaj la patrinon: הילד אוהב את האם והאב.
 • Morgaǔ ni vizitos la klubon de la Esperanto-kurso: מחר נבקר (בעתיד!) את המועדון של קורס האספרנטו.

אוצר מילים[עריכה]

שמות עצם[עריכה]

lingvo שפה
banano בננה
okulo עין
biciklo אופנים
najbaro שכן

תארי שם[עריכה]

blanka לבן
internacia בינלאומי

פעלים[עריכה]

mordi לנשוך
helpi לעזור
porti ללבוש/לשאת
aĉeti לקנות
ricevi לקבל
doni לתת

מילות יחס[עריכה]

post אחרי
por בשביל

תרגילים[עריכה]

תרגיל 1[עריכה]

תרגם לעברית:

 1. La patrino aǔdas la infanon
 2. George havas belan libron
 3. Li aĉetis belan novan ĉapelon
 4. ?Ĉu li aĉetis brunan ĉapelon
 5. Mia filino diras al la najbarino bonan tagon
 6. Ni vidis la blankajn kolombojn
 7. Ni lernis la internacian lingvon
 8. La hundo mordas la katon
 9. La semajno havas sep tagojn
 10. Ŝi helpas la virinon
 11. Mi vidas ke la viro portas belan, grandan nigran ĉapelon
 12. Mi vidas lin

תרגיל 2[עריכה]

תרגם לאספרנטו:

 1. עץ גדול ניצב בגן שלנו
 2. לעץ יש עלים ירוקים
 3. אני רואה פרח אדום גדול (ו)יפה בגן שלנו
 4. השכן שלי אוכל תפוח ושתי בננות
 5. יש לי שתי אזנים ושתי עיניים
 6. אמרת לי את שמך
 7. מדודה שלי קיבלתי מכתב ארוך
 8. דוד שלי לא כותב מכתב, אבל יש לו אופניים חדשות בשבילי
 9. האם אבי נתן לה כלב?

פתרונות[עריכה]

תרגיל 1[עריכה]

 1. האם שומעת את הילד
 2. לג'ורג' יש ספר יפה
 3. הוא קנה כובע חדש יפה
 4. האם הוא קנה כובע חום?
 5. בתי אומרת "יום טוב" לשכנה
 6. ראינו את היונים הלבנות
 7. למדנו את השפה הבינלאומית
 8. הכלב נושך את החתול
 9. בשבוע יש שבעה ימים
 10. היא עוזרת לאישה
 11. אני רואה שהאיש חובש כובע שחור גדול יפה
 12. אני רואה אותו

תרגיל 2[עריכה]

 1. Granda arbo staras en la nia ĝardeno (העץ הוא הנושא של המשפט!)
 2. Tiu arbo havas verdajn foliojn
 3. Mi vidas belan grandan ruĝan floron en la nia ĝardeno
 4. Mia najbaro manĝas pomon kaj du bananojn
 5. Mi havas du orelojn kaj du okulojn
 6. Vi diris vian nomon al mi
 7. De mia onklino mi ricevis longan leteron
 8. Mia onklo ne skribas leteron, sed li havas novan biciklon por mi
 9. ?Ĉu mia patro donis hundon al ŝi


<<< שיעור 5 דף השער שיעור 7 >>>