לדלג לתוכן

אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 40

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

תואר הפועל ĉiam

[עריכה]

187. תואר הפועל ĉiam פירושו "בכל זמן" או "תמיד".

 • Vi ĉiam pagas tro multe = אתה תמיד משלם יותר מדי
 • Mi estas ĉiam preta por helpi vin = אני תמיד מוכן לעזור לך

תואר הפועל ĉial

[עריכה]

188. תואר הפועל ĉial פירושו "מכל סיבה" או "מכל הסיבות".

 • Ĉial li estas feliĉa hodiaŭ = מכל סיבה הוא שמח היום.
 • La mia ĉial estas la plej bona = שלי הכי טוב מכל סיבה

בינוני סביל בעבר

[עריכה]

189. בינוני סביל בעבר מתאר פעולה שנעשתהעל אדם או עצם (להבדיל מפעולה שהאדם או העצם עשו, שאותה מתארת צורת הפעיל). כדי להפוך שורש לצורה של בינוני סביל בעבר יש להוסיף לו את הסיומת ita, למשל: scribita = שנכתב.

 • La prezo pagita de vi estis tro alta = המחיר ששולם על ידך היה גבוה מדי
 • La punita infano ploras = הילד שנענש (=שהענישו אותו) בוכה
 • Li serĉis la forgesitan bileton = הוא חיפש את הכרטיס האבוד

הווה מושלם סביל

[עריכה]

190. צורת הזמן המורכבת שמתקבלת מצירוף הפועל estas + בינוני סביל בזמן עבר (סיומת ita) נקראת "הווה מושלם סביל". היא משמשת כדי לתאר פעולה או מצב כלשהו שפעלו (וסיימו לפעול) על נושא המשפט.

 • La filo de tiu virino estas perdita = הבן של האישה הזו אבד.

מילת היחס laŭ

[עריכה]

191. מילת היחס laŭ פירושה "לפי" או "בהתאם ל...".

 • Li agis laŭ sia opinion = הוא פעל עפ"י שיקול דעתו.
 • ?Laŭ kia maniero li agis = באיזה אופן הוא יפעל?
 • Mi marŝis laŭ la strato = הלכתי לאורך הרחוב
 • Li iris laŭ la rivero per tiu vojo = הוא הלך בדרך ההיא לאורך האגם
 • Ĝi kuŝas laŭlonge de la domo = זה שוכב לאורך הבית

הסופית em

[עריכה]

192. הסופית em מתארת נטייה או מגמה שאותה מבטא שורש המילה.

 • agema = פעיל
 • pacema = שקט
 • mallaborema = עצלן
 • pensema = מהורהר

אוצר מלים

[עריכה]
מילות יחס laŭ = לפי/בהתאם ל...

שמות עצם maniero = אופן gazeto = כתב עת ĵurnalo = עיתון
polico = משטרה larmo = דמעה

שמות פועל pala = חיוור trankvila = רגוע

קטע קריאה: הילד שאבד

[עריכה]

Dum mi estis atendanta hieraŭ posttagmeze en la stacidomo, mi subite rimarkis palan sinjorinon kun larmoj en ŝiaj okuloj. Ŝi rigardis ĉien kun esprimo de nekaŝebla timo, kaj estis videble maltrankvila. Ŝi serĉis du aŭ tri minutojn inter la personoj ĉirkaŭ si, kaj fine ŝi vidis bluevestitan policanon, kiu estis parolanta al unu el la gardistoj.

Ŝi rapide diris kelkajn vortojn al li, kaj tuj li ankaŭ komencis serĉi cie. Mi tre kompatis la ploreman sinjorinon, kaj kiam la policano preteriris, mi demandis ĉu mi ne povas helpi. Mi diris ke mi ne estos okupata (עסוק) ĝis la alveno de la vagonaro.

Li respondis ke la filo de tiu virino estas perdita, kaj li donis al mi la sekvantan priskribon de la infano, laŭ la vortoj de la patrino: la knabo estas agema brunhara sesjarulo, kun bluaj okuloj, kaj li estas ruĝe vestita. Lia patrino estis ĵus aĉetinta sian bileton ĉe la giĉeto, kaj post kiam ŝi pagis la naŭdek cendojn por ĝi, subite ŝi rimarkis ke la infano ne estis kun ŝi. Kvankam ŝi jam serĉis ĉie, la filo ŝajnas ankoraŭ netrovebla. Ŝi multe timas pro li, kvankam li ĉiam estas bona knabo.

Mi tuj komencis marŝi ĉien inter la personoj ĉirkaŭ mi, kaj fine eniris malgrandan ĉambron apud la horloĝo ĉe la fino de la stacidomo, kie estas vendataj tagĵurnaloj, gazetoj kaj libroj. Tie antaŭ nemovebla tablo kovrita de brile koloritaj ĵurnaloj staris malgranda ruĝevestita knabo.

Mi diris al li "Mia studema juna amiko, oni ne vojaĝas laŭ tiu metodo. Via patrino jam de longe atendas vin. Mi montros al vi kie ŝi estas." Li venis kun mi, kaj proksime de la pordo kie mi estis lasinta mian valizon staris la sinjorino. Ŝi estis ĉial ĝoja kiam ŝi vidis nin, kaj dankeme ĉirkaŭprenis la infanon.

משפטים לתרגום

[עריכה]
1. הגברת המסכנה (שריחמתי עליה, בסביל), שהבן שלה אבד בתחנה אתמול, היתה מאד לא רגועה מכל סיבה.
2. היא היתה חיוורת ובוכיה (plorema) כאשר ראיתי אותה, והסתכלה לכל מקום בחוסר סבלנות.
3. היתה הבעה של פחד על פניה והיא הלכה מהר ככל האפשר לשוטר קרוב ואמרה לו כמה מילים.
4. שמעתי את המילים האחרונות, ומיד אמרתי לעצמי "עכשיו רק שתים ועשרה".
5. הרכבת שלי תעזוב בשתים וחצי, אז יש לי די זמן לעזור".
6. אמרתי לשוטר הלבוש כחול: "במשך עשרים הדקות הבאות (sekvontajn) אני לא אהיה עסוק. האם אתה זקוק לעזרתי?"
7. הוא ענה "כן, אתה מאד אדיב (ĝentila). הבן האישה הזו אבד".
8. לפי התיאור (=המילים) שלה, הוא ילד בלונדי בן 5, עם עיניים כחולות ונראה (ŝajne) חסר מנוחה (movema).
9. אני יכול למצוא אותו ואף על פי כן אני מקבל את עזרתך.
10. הילד לבוש לבן ונחובש כובע אדום.
11. כיוון שאני לא עצלן (mallaborema), הלכתי לאורך התחנה, ושם ראיתי ילד כזה, שמסתכל על העיתונים וכתבי העת.
12. הובלתי אותו לאישה, שעם דמעות בעיניה הלכה לטלפן לבעלה.


הערות ותוספות

[עריכה]
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 39 לדף השער שיעור 41 >>>