אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 38

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

תואר השם ĉia[עריכה]

177. תואר השם ĉia פירושו "מכל סוג" או "מכל הסוגים".

 • Oni vendas ĉiajn fruktojn tie = מוכרים פירות מכל הסוגים שם
 • Estas ĉiaj personoj en la mondo = יש אנשים מכל הסוגים בעולם

עבר ממושך סביל[עריכה]

178. צורת הזמן המורכבת שמתקבלת מצירוף הפועל estis + בינוני סביל בזמן הווה (סיומת ata) נקראת "עבר ממושך סביל". היא משמשת כדי לתאר מצב כפי שהיה בנקודת זמן כלשהי בעבר, ולציין שפעולה או מצב כלשהו פעלו על נושא המשפט באותה נקודת זמן.

 • Kiam li metis la glason, ĝi estis rompata = כשהוא הניח את הכוס היא נשברה.

179. במשפט חסר (141), תשתנה הסיומת של הפועל ל-e, הן בפעיל והן בסביל.

 • Estis pluvante antaŭ unu minuto = ירד גשם לפני דקה
 • Estis multe neĝinte = ירד הרבה שלג
 • Estis vidate ke ĉiu ploras = ראו שכולם בכו

הדדיות[עריכה]

180. כששני גורמים לוקחים חלק באופן הדדי במשפט יש להשתמש בביטויים כדוגמת unu al la alia (אחד לשני) או בתואר הפועל reciproke (בצורה הדדית).

 • Estas nia devo helpi unu la alian = זו חובתנו לעזור אחד לשני
 • Ili parolas unu al la alia = הם מדברים זה עם זה
 • La viroj reciproke uzis siajn pafilojn = הגברים השתמשו ברובים שלהם במשותף.
 • Ili falis unu sur la alian = הם נפלו זה על זה

הסופית uj[עריכה]

181. הסופית uj משמשת ליצירת מילים שמשמעותן הכלה של חלק או מספר כלשהו מהשורש של המילה. ניתן להשתמש בה במקום lando כדי ליצור שם של אזור על פי השבט או העם שיושב בו, ובמקום arbo כדי ליצור שמות של עצי פרי.

 • ujo = מיכל/ארגז
 • sukerujo = קופסת סוכר
 • patrujo = ארץ מולדת
 • sagujo = נרתיק (=אשפת) חיצים
 • monujo = ארנק
 • pomujo = עץ תפוחים

אוצר מלים[עריכה]

שמות עצם koro = לב

תארי שם cetera = נוסף/עודף fiera = גאה simila = דומה
reciproka = הדדי

שמות פועל tuŝi = לגעת agi = לפעול morti = למות
peti = לבקש prepari = להכין puni = להעניש
imagi = לדמיין konduki = להוביל

קטע קריאה: וילהלם טל והתפוח[עריכה]

Tuj kiam la gardistoj rimarkis ke la ĉapelo sur la stango ne estis salutata de Vilhelmo Tell, ili kaptis lin, kaj kondukis lin al la tirano, por esti juĝata. La tirano demandis de Tell kial li ne genufleksis antaŭ la ĉapelo, simile al la aliaj vilaĝanoj.

Tell respondis fiere ke li ne sciis pri la ĉiutagaj genufleksoj de la aliaj personoj. Li diris ke li tute ne intencis agi kontraŭ la deziroj de la juĝistoj. Sed la tirano malamis la altan fortan svison, tial li decidis puni lin per severa puno, kaj demandis "Kiun el viaj infanoj vi plej amas?" Vilhelmo Tell ne povis imagi kial la demando estas farata al li, kaj respondis "Mi amas ĉiujn el ili, sinjoro."

La tirano diris "Nu, estas rakontate inter la vilaĝanoj ke vi estas rimarkinda arkpafisto (קשת). Ni eltrovos kia arkpafisto vi estas. Ni vidos ĉu vi povos forpafi pomon de sur la kapo de via plej juna filo. Aldone (בנוסף), estos via devo forpafi la pomon per la unua sago, alie (אחרת) mi punos vin kaj vian filon per tuja morto."

Tell diris ke li estas preta por ricevi ĉian alian punon, anstataŭ tia puno, sed malgraŭ ĉies petoj la tirano estis jam elektanta pomon de apuda pomarbo. Li kondukis la knabon malproksimen de la ceteraj personoj, kaj metis la pomon sur lian kapon.

Tell kaj la filo reciproke rigardis sin, dum la patro diris ke li ne tuŝos haron de lia kapo. Tiam li elprenis sagon el la sagujo, faris la necesajn preparojn, kaj rapide pafis. Tuj la pomo forfalis de la kapo de la infano, kaj ĉiu havis feliĉan koron.

Dum Tell ĉirkaŭprenis la filon, la tirano demandis "Kial vi havas tiun ceteran sagon en la mano." Tell laŭte respondis "Por mortpafi vin, tuj post la infano, ĉar mi treege timis pro la vivo de mia kara filo."

משפטים לתרגום[עריכה]

1. לוילהלם טל יש קשת חזקה וגמישה (ניתנת לכיפוף, 161).
2. הוא יכל לירות (arkpafi) בצורה מעולה, ולכן הוא היה קשת נודע.
3. הוא שם 6 או 8 חיצים במיכל, והלך עם הבנים שלו לכפר.
4. ייתכן שהוא ראה את הכובע שעל המוט, אבל הוא לא כרע ברך לפניו.
5. זה כבר היה מאד מורגש (=מובחן) בכפר שטל שנא מאד את הרודן.
6. כשהשומרים תפסו אותו בגלל המעשה הזה, והובילו אותו לפני הרודן, שהיה גם השופט, טל אמר: "לא ידעתי על החובה החדשה הזאת, ולא יכלתי לדמיין למה הכובע היה שם על המוט".
7. הרודן ענה במילים כועסות, כי הוא שנא את השוויצרי הגאה שכל היתר אהבו (=שאותו כל האחרים אהבו)
8. הוא אמר בחומרה: "מספרים (179) שאתה קשת שראוי לשבח".
9. לכן תהיתי אם תוכל לפגוע בתפוח (לירות על התפוח) או בראשו של הבן שלך.
10. עכשיו אנחנו יכולים לראות אם תוכל לפגוע בתפוח או שתיגע בראשו של הילד.
11. טל פגע בהצלחה בתפוח.
12. חץ דומה אחר כבר היה בידו.
13. הרודן ראה את החץ הנוסף והתכוון להעניש את טל למוות.
14. אבל הוא ברח, והשוויצרים בירכו אחד את השני בלבביות (kore).
15. אחרי זמן מה הם עקבו אחריו, בקצב של שישה ק"מ לשעה.


הערות ותוספות[עריכה]

 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 37 לדף השער שיעור 39 >>>