לדלג לתוכן

אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 3

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

ריבוי[עריכה]

16. כדי להפוך שם עצם ביחיד לשם עצם ברבים, יש להוסיף אליו את הסיומת j. את הסיומת המשולבת, oj, יש לבטא כמו "וי" במילה "נוי" (ראה 5).

 • viroj = גברים
 • tabloj = שולחנות

17. לוואי תואר שמתאר שם עצם ברבים או שילוב של כמה שמות עצם, מקבל, אף הוא, את הסיומת j.

 • bonaj viroj = גברים טובים
 • grandaj ĉevaloj = סוסים גדולים
 • belaj birdoj kaj floroj = ציפורים ופרחים יפים

18. ה' הידיעה לא מקבלת את הסיומת j גם כאשר היא מתייחסת לרבים. גם הפועל לא משתנה בין יחיד לרבים.

 • la viro = האיש
 • la viroj = הגברים
 • la viroj marŝas = הגברים צועדים
 • la suno kaj la luno brilas = השמש והירח מאירים

אוגד[עריכה]

19.אוגד הוא הטיה של הפועל "יש" ("היה", "הינו", וכו') או פועל כדוגמת "הפך ל...", "נראה כמו...", אשר מחבר בין הנושא לבין הנשוא. בעברית יש מקרים שבהם משמיטים את האוגד, ובדוגמאות האלה הוא יופיע בסוגריים.

20.הנשוא שמופיע אחרי האוגד יכול להיות שם עצם או תואר השם.

דוגמאות לאוגד שמקדים תואר:
 • La birdo estas bela = הציפור (היא) יפה
 • La knabo ŝajnas bona = הנער נראה (כמו מישהו) טוב
 • La viroj estas fortaj = הגברים (הם) חזקים
דוגמאות לאוגד שמקדים שם עצם:
 • Violoj estas floroj = סיגליות (הן) פרחים.

21.הנשוא שמופיע אחרי האוגד חייב להתאים לנושא מבחינת הריבוי, בין אם הנשוא הוא שם עצם או תואר השם.

 • Violoj estas belaj = סיגליות (הן) יפות
 • La knabo kaj la viro ŝajnas fortaj = הנער והאיש נראים חזקים

אוצר מילים[עריכה]

מילות יחס en = ב... sur = על

שמות עצם domo = בית ĉambro = חדר seĝo = כסא
ĝardeno = גן/גינה kampo = שדה rozo = ורד
arbo = עץ folio = עלה kolombo = יונה

תארי שם alta = גבוה longa = ארוך freŝa = טרי
ruĝa = אדום verda = ירוק

פעלים בהווה ŝajnas = נראה כמו... sidas = יושב kuŝas = שוכב, מונח (על משהו)
estas = הוא,היא,הן,אנחנו וכו'

תרגיל קריאה[עריכה]

יש לקרוא בקול רם את המשפטים הבאים.

1. La alta viro estas en la ĝardeno 11. Ruĝaj pomoj estas sur la tablo en la ĉambro
2. Blanka ĉevalo estas en la kampo 12. La fortaj viroj sidas sur seĝoj en la longa ĉambro
3. Belaj birdoj sidas sur la verda arbo 13. La arboj estas altaj kaj verdaj
4. La bonaj knaboj estas en la domo 14. La kolomboj sur la arboj kantas
5. La ĉambroj en la bela domo estas grandaj 15. Fortaj ĉevaloj marŝas kaj kuras en la verdaj kampoj
6. Freŝaj floroj kuŝas sur la tablo 16. La knaboj dormas en la granda domo
7. La violoj en la kampo estas belaj 17. Ruĝaj, flavaj, kaj verdaj folioj estas en la ĝardeno
8. La luno kaj la suno ŝajnas grandaj 18. Longa tablo estas en la domo
9. La kolomboj estas belaj birdoj 19. Freŝaj rozoj ŝajnas belaj
10. La knaboj ŝajnas fortaj 20. La folioj estas verdaj kaj ruĝaj

משפטים לתרגום[עריכה]

1. העצים בגן גבוהים וירוקים.
2. החדרים בבית ארוכים.
3. הפרחים (ש)על השולחן הם אדומים, צהובים ולבנים.
4. העלים ארוכים וירוקים.
5. הגברים יושבים על כסאות בגינה.
6. בגן (יש) ורדים צהובים.
7. הציפורים בשדה הן יונים.
8. הנערים בחדר (ש)בבית נראים גבוהים.
9. ורדים טריים הם פרחים יפים.
10. הסוסים בשדה הירוק נראים חזקים.
11. ציפורים שרות בגן.
12. האיש בבית הגדול ישן.
13. הבית ארוך וגבוה, והחדרים בבית גדולים.
14. תפוחים אדומים וצהובים מונחים על השולחן הגדול.
15. (יש) עלים ירוקים על העצים בגן הגדול.<<< שיעור 2 לדף השער שיעור 4 >>>