אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 18

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מילת הרמז tial[עריכה]

78. מילת הרמז tial מרמזת על סיבת הפעולה, ומשמעותה "מסיבה זו" או "לכן".

 • Tial la servisto foriris = מסיבה זו המשרת עזב
 • Tial mi gratulis lin = מסיבה זו בירכתי אותו

הסיומת e[עריכה]

79. הסיומת e מציינת תואר הפועל. feliĉe = בשמחה, kolere = בכעס. ניתן להשתמש ביחס ההשוואה כדי להשוות תארי פועל, בדיוק כשם שמשווים תארי שם.

saĝe = בחכמה pli saĝe = בחכמה רבה יותר plej saĝe = בצורה החכמה ביותר
bone = היטב pli bone = בצורה טובה יותר plej bone = בצורה הטובה ביותר

יחס ההשוואה malpli/malplej[עריכה]

80. יחס ההשוואה (67) ההפוך ל-pli הוא malpli. יחס ההשווואה ההפוך ל-plej הוא malplej.

 • Li estas malpli kuraĝa = הוא פחות אמיץ
 • Tiuj estis malplej akraj = ההם היו הכי פחות חדים
 • La vento blovis malpli forte = הרוח נשבה פחות בחוזקה
 • Li skribis malplej zorge = הוא כתב בצורה הכי פחות זהירה
 • Mi malpli timis ilin = חששתי מהם פחות
 • Vi malplej bezonas helpon = אתה הכי פחות זקוק לעזרה.

השואה כמותית (multe)[עריכה]

81. מילות היחס pli/plej/malpli/malplej משמשות להשוואה איכותית. כדי לעשות השוואה כמותית מוסיפים את תואר הפועל multe שפירושו הרבה.

pli multe = יותר malpli multe = פחות
plej multe = הכי הרבה malplej multe = הכי פחות

מילת היחס ol[עריכה]

82. כאשר משתמשים ביחס ההשוואה pli או malpli כדי להשוות בין שתי ישויות (א יותר מ-ב'), מילת היחס ol (מ...) תופיע לפני הישות השנייה, שאליה משווים.

 • Mi amas ilin pli multe ol ŝin = אני אוהב אותם יותר משאני אוהב אותה.
 • Mi amas ilin pli multe ol ŝi = אני אוהב אותם יותר ממנה.
 • Vi helpis la viron malpli multe ol la knabo = עזרת לאיש פחות מהנער (פחות ממה שהנער עזר לו)
 • Vi helpis la viron malpli multe ol la knabon = עזרת לאיש פחות משעזרת לנער

פסוקית סיבה[עריכה]

83. ניתן לצרף למשפט פסוקית סיבה באמצעות מילת היחס ĉar, או על ידי הצירוף tial ke.

 • Mi venis frue, ĉar mi volis vidi vin = באתי מוקדם כי רציתי לראות אותך
 • La floroj velkas, tial ke ne pluvas = הפרחים קמלים מכיוון שלא יורד גשם

אוצר מילים[עריכה]

מילות יחס anstataŭ = במקום

מילות חיבור ol = מ... (בהשוואה)

שמות עצם marto = מרץ aprilo = אפריל majo = מאי
junio = יוני julio = יולי aŭgusto = אוגוסט
jaro = שנה monato = חודש tago = יום
sezono = עונה printempo = אביב somero = קיץ
vintro = חורף

תארי שם multa = רב (מלשון ריבוי)

תארי פועל ofte = לעתים קרובות rapide = במהירות multe = הרבה
tro = מדי, יותר מדי

קטע קריאה: עונות השנה[עריכה]

La vintro estas la malplej agrabla sezono el la tuta jaro. Neĝas tre multe, kaj tial oni nur malofte promenas, ĉar la stratoj estas tro malsekaj. Oni marŝas kun granda zorgo, kaj malrapide, tial ke oni ne volas fali kaj preskaŭ rompi la kolon.

Oni zorge gardas sin tiam kontraŭ la malvarmaj nordaj ventoj. La manojn oni metas en la poŝojn, sed la vizaĝon oni ne povas bone gardi.

Mi ne ŝatas resti ekster la domo dum tia vetero. Mi multe preferas sidi en varma luma ĉambro, kaj skribi leterojn per bona plumo.

La monatoj de la printempo estas marto, aprilo kaj majo. La bela printempo ŝajnas pli agrabla ol la vintro. Ĝiaj tagoj estas pli longaj kaj pli varmaj, ĝiaj ventoj blovas malpli forte.

En ĉi tiu sezono la kampoj kaj arboj frue komencas montri plej belajn kolorojn. La birdoj konstruas siajn nestojn, kaj dolĉe kantas. Oni povas promeni sur la mola herbo, anstataŭ sur malsekaj malagrablaj stratoj.

Pluvas pli multe en aprilo, tamen post la pluvo la herbo ŝajnas pli verda, kaj la nuboj baldaŭ forflugas de la blua ĉielo. Dum majo oni trovas violojn, kaj en junio oni vidas tre multajn rozojn.

Sed la plej agrabla el la sezonoj estas la somero. Anstataŭ malvarmaj ventoj la somero havas la plej belan veteron, kun suda aŭ okcidenta ventoj. La longaj tagoj estas varmaj, sed la noktoj estas tute agrablaj. Tiam oni havas pli bonajn fruktojn ol dum la printempo.

La monatoj de la somero estas junio, julio kaj aŭgusto. Mi plej ŝatas junion. Ĉu vi ŝatas ĝin pli multe ol mi?

Ĉu vi ŝatas aŭguston pli multe ol julion?

משפטים לתרגום[עריכה]

1. קראתי ספר מעניין מאד על פרידריך הגדול.
2. הוא מספר שהוא נשאר ער לעיתים קרובות וקרא בעניין רב (=גדול), במהלך השעות המאוחרות יותר של הלילה.
3. המשרת הצעיר ביותר שלו היה נער קטן.
4. המלך אהב את הנער יותר מאשר את המשרתים המבוגרים.
5. במהלך מרץ, הרוחות המזרחיות נושבות הכי בחוזקה, ומנענעות את העצים מאד.
6. באפריל זקוקים למטריה, מכיוון שלעיתים קרובות יש עננים בשמיים ויורד גשם.
7. במאי מתחילים למצוא סיגליות, והציפורים שעל העצים שמעל לראשנו שרות במתיקות רבה.
8. החורף עונה פחות נעימה מהאביב, אבל הקיץ נעים יותר מהעונה הזו.
9. יולי ואוגוסט הם החודשים החמים ביותר בכל השנה.
10. הימים ארוכים מהלילות, והשבשבת מורה על רוחות מערביות ודרומיות.
11. אז שוהים מחוץ לבית בהנאה גדולה יותר, ומטיילים בפארקים.
12. ביוני רואים את הורדים היפים ביותר.
13. אני חושב שאני אוהב את הקיץ יותר מאשר את החורף. מסיבה זו, אני משבח את הקיץ יותר ממך.
14. עם זאת, אני משבח אותך יותר מאשר את אחיך הצעיר יותר. הוא פחות חכם ממך


הערות ותוספות[עריכה]

 • אלדד: בניגוד למילות יחס אחרות, anstataŭ יכולה לקבל אחריה אקוזטיב וזאת כדי להבדיל בין שני מקרים: א) Mi legis la libron anstataŭ li = אני קראתי את הספר במקומו ב) Mi legis la libreton anstataŭ la libron = קראתי את החוברת במקום את הספר. במקרה הראשון ה-anstataŭ חל על הנושא של המשפט (א' ביצע את הפעולה במקום ב') ולכן מופיע בצורת הנומינטיב, בעוד שבמקרה השני ה-anstataŭ חל על מושא ישיר של המשפט (עשיתי את א' במקום את ב') ולכן יופיע בצורת האקוזטיב.
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 17 לדף השער שיעור 19 >>>