אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 16

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מילת הרמז tie[עריכה]

68. מילת הרמז tie מרמזת על מקום. tie = שם (במקום ההוא) ĉi tie = כאן (במקום הזה).

 • La telero estas tie = הצלחת (נמצאת) שם.
 • La libroj kuŝas ĉi tie = הספרים מונחים כאן.
 • Mi trovis vin tie kaj lin tie ĉi = מצאתי אותך שם ואותו כאן.
 • Tie la vetero ŝajnas tre agrabla = מזג האויר שם נראה נעים מאוד.

69. במקרה שהפועל במשפט מתאר תנועה (46), מילת הרמז שמתארת את היעד של התנועה תקבל את הסיומת n.

 • Li iros tien = הוא ילך לשם.
 • Mi venis ĉi tien = באתי לכאן.
 • Ni estis tie, kaj venis ĉi tien = היינו שם, ובאנו לכאן.

יחס השיתוף kun[עריכה]

70. מילת היחס kun (עם) מתארת פעולה שנעשית בשיתוף של כמה גורמים.

 • La viro venis kun sia amiko = האיש בא עם חברו.
 • Mi promenos kun vi = אני אטייל איתך.
 • La knabo kun tiu viro estas lia frato = הנער (שנמצא) עם הגבר הזה הוא אחיו.

71. יש להבחין בין kun לבין per (באמצעות), שגם אותה ניתן לתרגם, במקרים מסויימים, ל"עם" (אוכלים מרק באמצעות מזלג = אוכלים מרק עם מזלג). שימוש נוסף למילה "עם" בעברית נעשה במשפט "הוא רב עם אח שלו". במשפט הזה המילה "עם" לא מציינת שיתוף, אלא בדיוק להיפך, ולמקרים אלו משתמשים באספרנטו במילת היחס kontraŭ, שפירושה "מול" או "נגד".

התחילית for[עריכה]

72. תואר הפועל for (הרחק מ...) משמש גם כתחילית למילים שפירושן עזיבה, אובדן, ניתוק וכו'.

 • iri = ללכת, foriri = לעזוב (מקום כלשהו)
 • kuri = לרוץ, forkuri = לברוח/להמלט
 • lasi = לעזוב (חפץ שאוחזים), forlasi = לנטוש/לזנוח
 • preni = לקחת, forpreni = לסלק/להסיר

אוצר מילים[עריכה]

מילות יחס kun = עם ĉirkaŭ = מסביב el = מ... (מקום כלשהו)

שמות עצם poŝo = כיס glavo = חרב horo = שעה

תארי שם frua = מוקדם saĝa = חכם

שמות פועל resti = להשאר peli = לרדוף lasi = לעזוב (חפץ שאוחזים)
rapidi = למהר rajdi = לרכב voki = לקרוא (למישהו)

תארי פועל for = הרחק מ...

קטע קריאה: אויבים במדבר[עריכה]

Juna viro kaj lia saĝa patro volis iri trans la dezerton, kun siaj amikoj. La amikoj estis fortaj, kaj la juna viro estis tre kuraĝa.

Ili restis en malgranda urbo dum la nokto, kaj forrajdis kun tiuj amikoj. La patro kaj la filo opiniis ke la amikoj kun ili povos helpi per siaj akraj glavoj. Ili opiniis ke ili povos forpeli la malamikojn. Eĉ en la dezerto oni trovas malamikojn. Tiaj malamikoj forprenas la monon de bonaj viroj. La juna viro estis kontenta, ĉar li estis kun la amikoj. La maljuna viro estis kontenta ĉar li estis kun sia filo.

Baldaŭ la nokto venis. Estis tre malluma tie en la dezerto, kaj ili preskaŭ ne povis vidi. Dum la fruaj horoj de la nokto la patro aŭdis voĉojn, kaj preskaŭ tuj li vidis la malamikojn. La ruzaj malbonaj viroj rapidis tien, kaj vokis la maljunan viron.

La malkuraĝaj amikoj de la patro kaj filo nek restis tie, nek helpis forpeli la malamikojn. Ili tuj forkuris. La malamikoj staris ĉirkaŭ la patro, kaj forpuŝis lin de lia ĉevalo. La filo volis malhelpi ilin, sed li ne povis. Li povis nur resti kun la patro, kaj gardi lin tie kontraŭ la glavoj de la malamikoj. Baldaŭ la malamikoj komencis forpreni la monon el la poŝoj de la saĝa maljuna viro.

La kolera filo diris per maldolĉa voĉo "Ĉu vi ne hontas? Ĉu vi lasos al ni nek la ĉevalojn nek nian monon?" Sed la malamikoj respondis "Ne, ni lasos al vi nek la ĉevalojn nek la monon. Ni ne estas malsaĝaj."

Post tiu diro ili tuj forrapidis, kaj prenis kun si la ĉevalojn.

משפטים לתרגום[עריכה]

1. החברים הטיפשים של האיש הצעיר ושל אביו המבוגר לא נשארו איתם.
2. הם (החברים) לא עזרו להם (לאיש ובנו) עם החרבות שלהם, אלא ברחו מיד, ולא התביישו.
3. האיש המבוגר שמע קולות מאחריו, ולאחר מכן ראה את האויבים.
4. האויבים קראו להם ומיהרו לשם (69).
5. האנשים הערמומיים ההם הוציאו את הכסף מהכיסים של האיש הצעיר האמיץ.
6. הם עמדו סביבו וסביב אביו.
7. האב והבן אפילו לא יכלו לשמור על הסוסים שלהם.
8. האויבים לא השאירו את הסוסים שלהם, אלא לקחו גם את הסוסים וגם את הכסף.
9. האב והבן היו כעוסים ולא מרוצים.
10. תוך זמן קצר האויבים רכבו הרחק, בשעות הלילה המאוחרות.
11. הם אמרו: "אנחנו חוששים ולא מחבבים אנשים כאלה".
12. האב אמר: "בעזרתם של השכנים שלנו נוכל למצוא את האנשים הרעים האלה ולהבריח אותם למדבר".
13. הבן ענה: "אבא יקר, הצעה כזו נראית טובה, ואני אעזור עם החרב הארוכה שלי".
14. אבל אנחנו עכשיו במדבר, והדרך לעיר ארוכה.
15. אנחנו לא יכולים לרכב לשם, אבל אנחנו יכולים ללכת לשם.
16. האם לא תוכל למהר יותר בעזרתי?
17. האיש החכם השיב: "כן, בני, עם עזרה כזו אוכל למהר יותר לשם".


הערות ותוספות[עריכה]

 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 15 לדף השער שיעור 17 >>>