לדלג לתוכן

אנגלית/דקדוק/משפטי איחול, חרטה ותלונה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

גם פה כמו בתנאים יש שלוש מצבים: עתיד הווה ועבר, אך פה זה קצת שונה במבחינת התחביר.

מילות[עריכה]

  • wish = הלוואי ש
  • if only = אם רק...
  • as if = as though = כאילו (משמש להקבלה)
  • Suppose ... = תאר לך ש.../שער בנפשך ש...
  • it's time... =it's about time = it's high time = הגיע הזמן ש...
*הערה: it's time יגיע רק בסוג ההווה (השני)

שימושים במיליות[עריכה]

  1. בקשה, רצון, איחול (wish) עבור או ההווה ואו העתיד. יופיע בזמן simple past או Future Past
  2. חרטה (regret) - יופיע בזמן past perfect
  3. תלונה (Complaining) - יופיע עם would + verb.

משאלה[עריכה]

עתיד (ראשון)[עריכה]

מתאר משאלה או מצב מדומה המכוון לעתיד בעל סיכויים להתממש.

תחביר[עריכה]

מילת התחלה + Future Past

דוגמאות[עריכה]

1. We wish the test tomorrow would be easy.

הווה (שני)[עריכה]

מצב ההווה מתאר משאלה או מצב מדומה המכוון להווה.

תחביר[עריכה]

מילת התחלה + Past Simple
הערה: במקרה שאנו משתמשים בפועל: be נחליף אותו ל: were לכל הגופים.

דוגמאות[עריכה]

1. It's time we visited him.
2. I wish I had a car. (but i don't) - הלוואי שהייתה לי מכונית
3.I don’t like this place. I wish I lived in somewhere more interesting - אני לא אוהב את המקום הזה. הלוואי שאני יגור במקום יותר מעניין.

הבעת חרטה[עריכה]

עבר (שלישי)[עריכה]

המצב השלישי מתאר התחרטות על משהו שעשינו או מצב תיאורטי אם לא היינו עושים משהו בעבר. משפט אי ריאלי לעבר, משפט איחול שהסיכוי שלו להתרחש הוא אפסי ומדבר על מצב שקרה בעבר.

תחביר[עריכה]

מילת התחלה + Past Perfect
הערה: גם פה כמו במצב ההווה, במקרה שאנו משתמשים בפועל: be נחליף אותו ל: were לכל הגופים.

דוגמאות[עריכה]

1. We wish we hadn't gone to that party last night. (but we did) - אנחנו מיחלים שהיינו הולכים למסיבה אתמול בלילה (אבל לא עשינו זאת).

הבעת תלונה[עריכה]

I wish / if only + would + verb
I wish you wouldn't tell me so late