XHTML11

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.כללי[עריכה]

רשימת גושים מלאה[עריכה]

גושי חובה ב-XHTML[עריכה]

טקסט[עריכה]

היפר-קישור[עריכה]

רשימות[עריכה]

אובייקט[עריכה]

תצוגה[עריכה]

עריכה[עריכה]

מקטע לטקסט דו-כיווני[עריכה]

טפסים[עריכה]

טבלאות[עריכה]

תמונה[עריכה]

מפת תמונה[עריכה]

צד לקוח[עריכה]

צד שרת[עריכה]

מידע מטא[עריכה]

מקטע תסריט (סקריפט)[עריכה]

סגנון[עריכה]

קישור[עריכה]

בסיס[עריכה]

רשימת מאפיינים מלאה[עריכה]

מאפייני ליבה[עריכה]

מאפייני שפה[עריכה]

מאפייני אירוע[עריכה]

  • onclick
  • ondblclick
  • onmousedown
  • onmouseup
  • onmouseover
  • onmousemove
  • onmouseout
  • onkeypress
  • onkeydown
  • onkeyup

קישורים[עריכה]