Small Basic/שימוש

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

אחרי התקנת סביבת הפיתוח פתחו את סביבת הפיתוח.

זה אמור להראות כך:

החלק העליון הוא סרגל הכלים והוא כולל כלים שונים עליהם נפרט בהמשך.

באמצע יש חלונות קוד שבהם כותבים את הקוד של תוכנות שונות.

לפתיחת חלונית קוד חדשה יש ללחוץ על "חדש" בסרגל הכלים.

הפרק הבא: שלום עולם!