Ruby/שלום עולם!

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


הבסיס לכל שפה היא כתיבת קוד קצר המכיל את המילים "שלום עולם!" ("Hello World!"). כאן נלמד איך לעשות זאת בשפת רובי.

שלום עולם![עריכה]

צור קובץ טקסט בשם Hello-world.rb המכיל את הקוד הבא:

puts "שלום עולם"

הרץ, וראה זה פלא- כתבת את התוכנית הראשונה שלך בשפת רובי! בוודאי שמת לב שבשורה האחרונה היה כתוב nil- זוהי ההחזרה של puts, כדי לציין שהתוכנית הסתיימה בהצלחה.


הערות[עריכה]

כמו Perl, Bash, ו C Shell, רובי משתמשת בסולמית כדי לכתוב תגובות בקוד המקור של התוכנה. הכל החל בסולמית ועוד לסוף השורה יתעלם ממנו המהדר כאשר התוכנית מופעלת על ידי רובי. לדוגמה, הנה התוכנית שלנו hello-world.rb עם הערות.

# התוכנית הראשונה שלי ברובי
 
puts "שלום עולם"

ניתן להוסיף הערה בסוף השורה של הקוד. היחס לקוד לפני הסולמית הוא כאל קוד רובי נורמלי.

puts "שלום עולם" # ידפיס את "שלום עולם"

ניתן גם לכתוב כמה שורות:

= begin
תוכנית זו
תדפיס "שלום עולם".
= end
 
puts "שלום עולם"

הערות יכולות להיות באותה שורה של =begin, אך =end חייב להיות בשורה משלו. אתה לא יכול להוסיף הערות באמצע שורה של קוד, אם כי אתה יכול לקבל קוד שהוא לא תגובה בשורה של =end.

=begin התוכנה תדפיס "שלום עולם!"
=end puts "שלום עולם!"


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.
הפרק הקודם:
הכנה
שלום עולם! הפרק הבא:
מחרוזות