Rpg Maker/Set Move Route

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

Set Move Route היא אופציה תנועתית מורכבת לפעולות של כל אירוע (כולל הדמות הראשית) במפה.

אפיונים[עריכה]

 • תנאי ביצוע: ללא
 • מיקום: לאחר שבוצעו כל הפעולות הרצויות לאירוע זה
 • באגים (שגיאות): בפעולה זו לא יכול להתרחש באג

פעולות[עריכה]

 • move down- תנועת השחקן הנבחר משבצת אחת למטה
 • move up- תנועת השחקן הנבחר משבצת אחת למעלה
 • move left- תנועת השחקן הנבחר משבצת אחת שמאלה
 • move right- תנועת השחקן הנבחר משבצת אחת ימינה
 • turn up- פנייה של השחקן הנבחר למעלה
 • turn down- פנייה של השחקן הנבחר למטה
 • turn left- פנייה של השחקן הנבחר שמאלה
 • turn right- פנייה של השחקן הנבחר ימינה
 • move lower right- תנועת השחקן הנבחר באלכסון: למטה וימינה
 • move upper right- תנועת השחקן הנבחר באלכסון: למעלה וימינה
 • move lower left- תנועת השחקן הנבחר באלכסון: למטה ושמאלה
 • move upper left- תנועת השחקן הנבחר באלכסון: למעלה ושמאלה
 • turn at 900 left- פניה של השחקן הנבחר שמאלה מזויתו הנוחכית
 • turn at 900 right- פניה של השחקן הנבחר ימינה מזויתו הנוחכית
 • turn at 900 left or right- פניה של השחקן הנבחר שמאלה או ימינה מזויתו הנוחכית
 • move toward player- התקדמות של האירוע הנבחר לכיוון השחקן
 • turn toward player- פניה של האירוע הנבחר לכיוונו של השחקן
 • move away from player- התקדמות של האירוע הנבחר הרחק מן השחק
 • turn away from player- פניה של האירוע הנבחר לכיוון הופכי מזה של השחקן
 • 1 step forword- צעידה של השחקן צעד אחד לכיוון פנייתו
 • 1 step backword- צעידה של השחקן צעד אחד אחורה
 • jump- קפיצה של הדמות הנבחרת
 • turn at random- פניה של הדמות הנבחרת לכיוון אקראי
 • move at random- צעידה אקראית של הדמות הנבחרת
 • wait- פעולת ה-wait הבסיסית לדמות הנבחרת בלבד
 • change speed- בקרת מהירות לדמות הנבחרת
 • change freq- בקרת התקדמות לדמות הנבחרת
 • change graphic- בקרת מראֵה הדמות הנבחרת
 • change opacity- בקרת שקיפות הדמות הנבחרת
 • change blanding- בקרת עיוות צבעי הדמות
 • move animation on-
 • move animation off-
 • stop animation on- הפעלת שינוי מראה הדמות בעת הליכה
 • stop animation off- כיבוי שינוי מראה הדמות בעת הליכה
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

חזרה ל-Rpg Maker