לדלג לתוכן

Pybrain/עבודה עם ANN

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

רשת מורכבת ממודולים, והם מחוברים באמצעות חיבורים. בפרק זה נלמד −

איך ליצור רשת[עריכה]

איך לנתח רשת[עריכה]

יצירת רשת[עריכה]

אנו הולכים להשתמש ב-Python Interpret כדי לבצע את הקוד שלנו. כדי ליצור רשת ב-pybrain, עלינו להשתמש ב-buildNetwork API כפי שמוצג להלן -

C:\pybrain\pybrain>python
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 22:22:05) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
>>>
>>> from pybrain.tools.shortcuts import buildNetwork
>>> network = buildNetwork(2, 3, 1)
>>>

יצרנו רשת באמצעות buildNetwork() והפראמים הם 2, 3, 1 כלומר הרשת מורכבת מ-2 כניסות, 3 מוסתרים ופלט אחד בודד. להלן הפרטים של הרשת, כלומר, מודולים וחיבורים -

C:\pybrain\pybrain>python
Python 3.7.3 (v3.7.3:ef4ec6ed12, Mar 25 2019, 22:22:05) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from pybrain.tools.shortcuts import buildNetwork
>>> network = buildNetwork(2,3,1)
>>> print(network)
FeedForwardNetwork-8
   Modules:
   [<BiasUnit 'bias'>, <LinearLayer 'in'>, <SigmoidLayer 'hidden0'>,
<LinearLay er 'out'>]
   Connections:
   [<FullConnection 'FullConnection-4': 'hidden0' -> 'out'>, <FullConnection 'F
ullConnection-5': 'in' -> 'hidden0'>, <FullConnection 'FullConnection-6': 'bias'
-< 'out'>, <FullConnection 'FullConnection-7': 'bias' -> 'hidden0'>]
>>>