NET/IEnumerable/GetEnumerator

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
< NET

C#:

public IEnumerator GetEnumerator()

מחזירה אובייקט המסוגל לבצע איטרציה על איברי מבנה הנתונים המממש את המחלקה IEnumerable.