Inkscape/היכרות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

תפריטים[עריכה]

השורה הראשונה (זו שאינה מסומנת באף מספר) היא שורת התפריטים. ל-Inkscape שמונה תפריטים.

 • File - קובץ - פעולות הקשורות לקובץ: פתיחה, שמירה, סגירה, ייבוא, הדפסה ועוד.
 • Edit - עריכה - פעולות עריכה: גזירה, הדבקה, בחירה, מחיקה וכו'.
 • View - תצוגה - פעולות הקשורות לתצוגה: זום, רשת (גריד), חלונות וכו'.
 • Layer - שכבה - פעולות שכבה: הוספת שכבה, סידור שכבות וכו'.
 • Object - אובייקט - פעולות אובייקט: קיבוץ, מילוי וציור אובייקט, סידור וכו'.
 • Path - נתיב - פעולות הקשורות לנתיב: יצירה, איחוד/חיתוך וכו'.
 • Text - טקסט - הוספת כיתוב, הצמדת כיתוב לנתיב וכו'.
 • Help - עזרה - אפשרויות עזרה ואודות.

סרגלי כלים[עריכה]

השורה הבאה היא סרגל האפשרויות והיא מכילה אפשרויות שימושיות. (מסומנות 15-24).

סרגל כלים אינפורמטיבי[עריכה]

השורה הבאה היא סרגל המאפיניים שבה האפשרויות מתחלפות לפי הכלי שנבחר מארגז הכלים. (מסומנות 25-26).

ארגז הכלים[עריכה]

מצד שמאל (מסומנים במספרים 1-12) ארגז הכלים. יש 12 כלים בארגז הכלים של אינקסקייפ.

 1. כלי הבחירה - מאפשר לבחור צורות ואיזורים.
 2. כלי העריכה - מאפשר לערוך נקודות, נתיבים (Path) ואובייקטים אחרים.
 3. זום - מאפשר לשלוט על מרחק התצוגה.
 4. ריבוע - מאפשר לצייר ריבועים ומלבנים.
 5. עיגול - מאפשר לצייר עיגולים, אליפסות וקשתות.
 6. כוכבים ומצולעים - מאפשר לצייר כוכבים ומצולעים (יותר שימושי ממה שזה נראה...).
 7. ספירלה - מאפשר לצייר ספירלות.
 8. קווים - מאפשר לצייר קווים ביד חופשית
 9. עקומת בזייר - מאפשר לצייר עקומות בזייר וקווים ישרים רגילים.
 10. קווים קליגרפיים - מאפשר לצייר קווים קליגרפיים.
 11. טקסט - מאפשר ליצור ולערוך אובייקטים של טקסט.
 12. בחירת צבע - מאפשר לדגום צבע מהמסמך על מנת להשתמש בו במקום אחר.

שכבות[עריכה]

 • למטה (מספר 13) ניתן לראות את תיבת בחירה השכבה שלנו.
 • באמצע (מספר 14) ניתן לראות את איזור המסמך שלנו.הפרק הקודם:
הורדת התוכנה והתקנתה
היכרות עם משטח העבודה
תרגילים
הפרק הבא:
הצורה הראשונה שלי